Domarbasen Jonny Staf: VAR-testet fungerade bra

Den 26–27 november genomfördes test med VAR, ett system där måldomarnämnderna får centralt stöd från kollegor och där ny teknik ger bättre stöd för att fatta och förklara beslut.


Djurskydd, fair play och spelsäkerhet är fundament för förtroendet för travsporten. Tävlingarna ska genomförs i enlighet med djurskyddslagstiftning, tävlingsreglemente, påföljdsmall och tillämpningsanvisningar. Det ställer höga krav på landets måldomare.

– Olika typer av VAR känner många till i andra sporter som till exempel fotboll. Genom att testa VAR (Video Assistent Referee), och centralt placerade måldomare har vi velat undersöka om systemet ökar vår möjlighet att göra säkra och jämna bedömningar på våra tävlingar, säger Svensk Travsports domarbas Jonny Staf.

Hur genomfördes testet?
– Vi testade VAR i Kanal 75:s lokaler i Värtan. Den 26 november tävlade Solvalla och Romme och den 27 november bevakades loppen på Solvalla och Åby. Två domare tjänstgjorde i VAR, Staffan Falk och Jan Törnqvist första dagen, respektive Dick Sjöberg och Tomas Flink den andra.

Erfarenheter?
– Tekniken fungerade bra. Med VAR får vi utökade möjligheter att välja kameravinklar och zooma in och köra de delar av loppen vi vill kolla upp väldigt nära. Under testet hjälpte det oss bland annat vid en drivningsförseelse där det först var svårt att se om vi skulle fria eller fälla. I Arbetsmetoden mellan måldomarna kan båda ta initiativ och ta upp händelser. Här ser jag möjligheter att utveckla kommunikationen.

Kommer VAR införas?
Vi kommer nu samla in erfarenheterna från testet och presentera olika lösningar för sportsamrådet och styrelsen. Min förhoppning är att beslut om vi ska införa VAR eller inte tas under 2020, säger Jonny Staf.

Mats Fransson
mats.fransson@travsport.se

Publicerad torsdag 12 december 2019. kundtjanst@travsport.se