Fokus på drivningsförseelser

Svensk Travsport har under en följd av år flera gånger skärpt såväl regelverk som påföljder kring drivningsförseelser. Idag har vi ett, i internationell jämförelse, skarpt reglemente med tydliga påföljder. Vi upplever också att vårt regelverk i stort är accepterat och förankrat hos sportens aktiva och hos våra domare.


Vid årets måldomarkonferens diskuterades drivningsförseelser och påföljder för dessa. Måldomarna enades då om att vissa tillämpningar av vårt regelverk har börjat glida lite från vad som var avsett. Vi vill därför påminna aktiva om tillämpningen och att denna kommer att skärpas efter årsskiftet:

”Tillämpningsanvisning: - Den ena handen får ej användas för enbart drivning med spöet. Spö får ej föras i sidled och får ej användas för slag mot sulky eller hästens utrustning i övrigt. Det är förbjudet att utdela flera drivningar/maningar med spö eller tömmar/tyglar i snabb följd. Det är förbjudet att driva med båda händerna samtidigt samt att driva med någon hand över axelhöjd. Häst får inte drivas utan att hästen fått tid att svara på tidigare drivning eller om hästens placering uppenbart inte kan förbättras.” (60 §, Svensk Travsports tävlingsreglemente)

Det är alltså, redan nu, förbjudet att driva med handen ovanför axelhöjd, något vi dock tycker ökat, därför vill vi betona detta. Från och med 1 januari 2020 ska det alltid dömas om handen vid något tillfälle är över axelhöjd vid drivning.

Vid mycket grova överträdelser av reglerna som renderar över 2 x C som påföljd, dvs dubbla böter och dubbel körförbudstid, kommer kusk/ryttare dömas till en D-förseelse. Detta innebär omedelbart körförbud. Körförbudstid och böter kommer sedan att fastställas av ST.                     

Jonny Staf, domarbas Svensk Travsport

Publicerad den 10 december 2019. kundtjanst@travsport.se