Foto: Svensk Travsport

Information om säkerhetsspår

I Svensk Travsports Tävlingsreglemente för 2020 införs en ny regel som gäller de banor som använder säkerhetsspår.


Följande gäller för kuskar och ryttare på dessa banor nästa år:

Säkerhetsspår
Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas. För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.”

För de banor som börja använda säkerhetsspåret är det viktigt att informera körsvenner och ryttare om detta på ett tydligt sätt. Enligt beslut kommer samtliga banor med undantag för några av de allra minsta ha infört säkerhetsspår från och med år 2021.

Det är också viktigt att tydligt och i så god tid som möjligt informera om säkerhetsspåret någon enskild tävlingsdag inte går att använda. Detta får bara ske i undantagsfall då det bedöms att säkerhetsspåret på grund av banförhållanden inte är säkert att använda. Beslut om undantag bör tas av banpersonal, måldomare och banveterinär i samråd.

Jonny Staf
jonny.staf@travsport.se

Publicerad fredag 20 december 2019. kundtjanst@travsport.se