Foto: Svensk Travsport

Maria Croons VD-brev: Travsportens framtida organisation diskuteras vidare på extra förtroenderåd

I detta brev vill jag bland annat ta tillfället att dela med mig från de senaste veckornas åtta regionala möten om vår framtida organisation. Vi har samlat på oss många värdefulla synpunkter och inspel. Att frågan engagerar så många så starkt är förstås inte konstigt. Vår organisation och stadgar är det fundament som dagens travsport vilar på. Nu är det snart dags för förtroenderådet att ge sina inspel på det fortsatta arbetet.


De regionala mötena har samlat uppåt 200 deltagare riket runt. Det känns väldigt bra att så många medverkat och bidragit. Det viktigaste under de 8 träffarna har varit att diskutera analysen i sig och min uppfattning är att det inom den svenska travsporten finns samsyn om att vi står inför stora och nya utmaningar och att vi behöver hitta sätt att hantera dem. Några exempel på kommentarer som vi fått med oss från de olika träffarna är ”utmaningarna och analysen är relevanta”, ”utmaningarna är tydliga”, ”det finns för många målkonflikter och för mycket otydlighet”, ”nuvarande struktur och arbetssätt för travsporten är inte anpassat för framtiden”, ”tillit måste byggas inom travsporten, hur kan det göras?”.

Förtroenderådet att diskutera

Vi vill alla travsportens bästa. Som jag sa i mitt förra brev handlar huvudfrågan som styrelsen adresserat till våra ägare – travsällskapen och basorganisationerna – om vi kan fortsätta med den nuvarande folkrörelseanknutna federativa organisation vi har eller om vi måste ställa om till någon form av koncern eller ekonomisk förening för att, enkelt uttryckt, bli mer kommersiella och affärsmässiga.

När förtroenderådets medlemmar samlas för ett extra möte på Solvalla nästa torsdag vore det ett styrkebesked om vi kan gå därifrån med en samsyn om vilken eller vilka organisationsstrukturer vi fortsatt ska fördjupa oss i. Ett eventuellt beslut ligger ju betydligt längre fram. De lösningar som diskuteras är ju till sin karaktär olika. Alltifrån en koncernstruktur i form av ekonomisk förening till en modell där tävlingsverksamheten skulle samordnas mer.

Djävulen bor i detaljerna, brukar man säga när stora saker ska utredas, och självklart återstår mycket arbete och dialog innan ägarna har ett fullgott beslutsunderlag om vilken organisationsform som ska styra framtidens travsport.

Aktiva, banor och sportkontor inför 2020

Den svenska travsportens ekonomiska förutsättningar för 2020 är också på förtroenderådets agenda. Det är väl känt att vårt första år med en ny spelmarknad fått konsekvenser som ingen förutspått när vi klev in i 2019. De totala omställningskostnaderna (för såväl ATG som Svensk Travsport) har varit höga och spelintresset i Sverige som alla trodde skulle öka har tvärtom minskat kraftigt. Jag är övertygad om att omregleringen på sikt är bra för oss, men vi har nu att hantera en helt annan ekonomisk situation och tillhörande risker. Riskerna ligger bland annat i att vi idag har en efterskottsekonomi att jämföra med tidigare när allt var integrerat. Det blir en grannlaga uppgift att fördela våra resurser mellan de aktivas prismedel, banorna och sportkontoret med hänsyn tagen till såväl investeringar i närtid som i ett längre perspektiv.

Nyhet för ponnytrav och värdegrund för hästar och hästfolk

På alla håll (banor och gemensamma funktioner) har det nu tagits fram verksamhetsplaner och det är inspirerande läsning. Det innehåller bland annat det så efterlängtade nya anmälningssystemet för ponnytravet, utveckling av travskolorna och förbättringar av gäststall och banbelysningar och mycket, mycket mer.

På tal om ungdomar träffade jag i helgen hästnäringens unga ledare för att diskutera värdegrund. Ett inspirerande möte med kloka spaningar om hur olika delar inom hästnäringen arbetar med värdegrundsfrågor och varför det är viktigt. Överallt möter jag passion och engagemang för hästen och för travsporten. För att få fler och nya att engagera sig framåt behöver vi lyfta det ännu mer. Nästa år kommer vi lägga ännu mer fokus på värdegrundsfrågor om hästar och hästfolk, kommunicera sporten trav och få ut de ledord som ska känneteckna oss och vårt arbete. Vi vet att hästar och människor mår bra tillsammans.

/Maria

Publicerad torsdag 5 december 2019. kundtjanst@travsport.se