Foto: Svensk Travsport

Maria Croons VD-brev: Från omställning till att utveckla en bättre travsport 2020

Den moderna svenska travsporten har utvecklats tack vare en djupt rotad samsyn om värdet av en gemensam och välskött ekonomi. Det har också fortsatt varit utgångspunkten när vi nu lämnar de stora omställningarnas tid och tar steget in i ett nytt spännande travår.


Som många av er säkert känner till går travet back med nästan 300 miljoner kronor i år och styrelsen tog beslut om en budget i balans för 2020. Det betyder att vi nu tar ansvar för en minskad ekonomisk ram på 4–5 procent och att vägen framåt riktas mot en välmående och ekonomiskt sund travsport. För Svensk Travsport centralt handlar det om att gasa och bromsa samtidigt. Vår personalstyrka minskas med 11 procent och samtidigt prioriteras resurser till områden som bygger framtiden för travsporten (bredd, ungdom, digitalisering etc).

Gemensamma verksamhetsplaner för bredd och ungdom

Vilka är då 2020 års prioriteringar? Hela den svenska travsportens gemensamma målbild finns formulerade i Pegasus-dokumentet och som nästa år valt att sätta ett särskilt fokus på bredd och ungdom. För första gången krokar vi på sportkontoret arm med banorna genom att koppla samma mål och mall till verksamhetsplaneringen. Jag är övertygad om att det skapar en ny och stark genomförandekraft där vi alla drar åt samma håll.

Centralt bidrar vi med en hel del för en attraktiv travsport. En omfattande omläggning av licenssystemet ska förhoppningsvis locka fler att tävla med hästar och underlätta för ungdomar på väg in i sporten. Vi fortsätter att stärka vår värdegrund, hästvälfärden och utvecklar nya digitala tjänster. Det är bara några exempel.

Apropå behovet av genomförandekraft har jag i tidigare VD-brev uppehållit mig vid vår organisationsutredning. Förra veckan samlades förtroenderådet för ett extra möte och diskuterade de olika förslag som ligger på bordet. Arbetet fortsätter nästa år med fördjupade studier bland annat kring ett par olika alternativ (bland annat samordning av tävlingsverksamheten och koncernorganisation).

Staten ska svara om travets spelintäkter

Efter nästan hundra år av monopol på spel på hästar genomfördes den 1 januari 2019 den största förändringen i travsportens historia: En omreglerade spelmarknad. Våra och ATG:s omställningskostnader har varit höga. Mycket är helt nytt och våra förväntningar har delvis inte infriats. Spelmarknaden som skulle öka med 10 procent har istället fallit med 13 procent.

Nästan alla våra intäkter kommer från vårt spelbolag ATG. Travsporten var drivande när vi övergav vår ensamrätt på hästspel för att ATG skulle få konkurrera på lika villkor med övriga aktörer. Att stanna kvar i monopol var aldrig ett alternativ. ATG har nu investerat hårt för att etablera sig med sportspel och kasino, positionerat sig väl, tagit marknadsandelar och står väl rustat på en mycket tuff marknad. Det är glädjande att spelet på hästar under hösten till en del repat sig efter en trög start.

Det är emellertid problematiskt att det enbart är ATG av alla spelaktörer som bidrar till vår finansiering. Den 31 oktober nästa år ska statens utredare Anna-Lena Sörenson lämna sitt förslag om och i så fall hur vi ska få pengar från bolag som idag erbjuder spel på våra lopp utan att göra rätt för sig. Vi vill att en marknadsavgift införs som redan skett i flera andra länder.

Momsen en fortsatt fråga 

Bland övriga ekonomiska frågor lever fortfarande diskussionen mellan Svensk Travsport och Skatteverket gällande tillämpningen av den så kallade Baštová-domen. Där slog EU-domstolen fast att prispengar i idrottstävlingar inte är momspliktiga, eftersom inte alla tävlande fick prispengar. Då åsikterna kring innebörden av domen skiljts sig åt togs frågan till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Nu har HFD avgjort frågan och den nya domen ger travsporten rätt i att de garanterade prispengarna om 500 kr är en omsättning i momslagens mening, vilket innebär att travet är en momspliktig verksamhet.

Dock anser HFD att resterande prispengar som delas ut utifrån hästens placering i loppet inte är det. Det blir således endast den fasta delen av prispengen som blir momspliktig. Svensk Travsport har haft en bra dialog med Skatteverket genom åren och vi förutsätter nu en fortsatt dialog med den högsta ledningen där för att hitta en bra väg framåt kring hur det hela ska tillämpas. Sverige har ett rent och seriöst travsportsföretagande vilket har varit en stor framgångsfaktor för den svenska travsporten och samhället i stort. Det vill vi säkerställa även i framtiden. Mer information om momsfrågan finns på travsport.se.

Det är lätt att se närsynt på våra ekonomiska utmaningar och glömma att vår sport är resursstark med betydande kärnvärden. Hela kedjan från avel, uppfödning, skötare, tränare, kuskar, ryttare, hästägare, banor till oss på sportkontoret formar en verksamhet vi kan vara stolta över. Trav är en internationellt konkurrenskraftig sport med stark förankring i vårt land. Nästa år budgeterar Svensk Travsport att betala ut drygt 1,5 miljarder kronor till aktiva och banor. Det betyder prispengar och uppfödarpremier som historiskt är det tredje största året.

Med de avslutande orden vill jag passa på att tillönska alla en riktigt god jul och gott nytt år och ser fram emot fortsatt arbete med hur vi kan utveckla den svenska travsporten.

/Maria

 

 

Publicerad den 19 december 2019. kundtjanst@travsport.se