Svensk Travsport vidtar åtgärder för en ekonomi i balans

Den nya spelmarknaden har fört med sig ett flertal konsekvenser för den svenska travsporten, några beräknade och några oväntade. Svensk Travsports styrelse har därför beslutat om ett antal åtgärder för att nå en ekonomi i balans över tid.


– Vi måste ta ansvar för en hållbar travsport med ekonomi i balans. Vi befinner oss nu i en helt ny värld på en helt ny spelmarknad som dessutom varit vikande. Svensk Travsport har nu ett mycket större ansvar för sportens framtida utveckling. Trots att vårt dotterbolag gått bättre än marknaden så räcker det inte och vi går i år back nästan 300 miljoner kronor. Det är inte hållbart och vi kan inte arbeta vidare med en så hög risk. Vi kommer att agera genom att både effektivisera det vi kan och prioritera hårt bland våra kostnader, säger Marjaana Alaviuhkola, ordförande i Svensk Travsport styrelse.

I och med den omreglering som gjordes av spelmarknaden 2019 har Svensk Travsport och dess dotterbolag ATG varit tvungna att separera ett stort antal tjänster som tidigare gjorts gemensamt, främst inom IT. Svensk Travsport har varit tvungna att ta över flera tunga kostnadsposter och bygga upp en ny, egen och fristående, struktur. Detta har inneburit stora investeringar för Svensk Travsport. Spelmarknaden har inledningsvis utvecklats negativt, vilket medfört att dotterbolaget ATGs lönsamhet i och för sig är bättre 2019 än 2018, men lägre än förväntat. Svensk Travsports styrelse har därför beslutat om åtgärder som i sin helhet innebär ungefär 80 miljoner kronor i sänkt kostnadsmassa under 2020.

– Alla inom travsporten måste självklart dra sitt strå till stacken och det är tuffa förändringar vi gör. Detta kommer att innebära konsekvenser för alla inom sporten, såväl för aktiva och hästägare som för banorna och Svensk Travsport centralt. Självklart har vi respekt för att prismedel alltid är en het fråga och att ändra i den förväntade budgeten kommer att röra upp känslor. Samtidigt måste vi komma ihåg att nivåerna på prismedel fortsatt kommer att vara de högsta någonsin bortsett från rekordåren 2018 och 2019. I vårt strategiarbete Pegasus ligger fokus på bredd och ungdom de kommande åren. Därför har vi värnat om vardagstravet i budgeten. Vi tycker att vi hittat en rimlig balans mellan de sänkningar och satsningar som görs, säger Marjaana Alaviuhkola.

Rent konkret innebär detta olika saker för olika delar av travsporten. Svensk Travsport centralt genomför ett antal effektiviseringar internt och omprioriteringar av projekt. Bankollektivet avvaktar med ett antal gemensamma investeringsprojekt. Dessutom görs prismedelsbudgeten för de aktiva om.

– Hela 2019 har varit ett omvälvande år för hela travsporten när vi gått in i en helt ny värld. Nu måste vi samla oss och se över alla kostnader så vi gemensamt kan hitta en väg framåt med en välmående och ekonomiskt sund travsport. För Svensk Travsport centralt handlar det mycket om att gasa och bromsa samtidigt. Vi minskar vår personalstyrka med 11 procent och prioriterar samtidigt om mot satsningar på de områden som gör travsporten bättre, som digitalisering och riktade satsningar mot bredd och ungdom, säger Maria Croon, VD på Svensk Travsport.

Fakta prismedel 2020:

Budgeten för prismedel 2020 är historiskt sett väldigt hög och slås bara av rekordnivåerna under 2018 och 2019. För att balansera ekonomin görs en minskning av prismedelsbudgeten på 70 miljoner kronor och samtidigt en satsning på 20 miljoner vilket ger en total minskning på 50 miljoner kronor, motsvarande fem procent. I praktiken betyder det mindre prismedel i våra största tävlingar på lördagar och onsdagar samt i treåringslopp, medan vardagstravets pengar ligger fast.

Så här påverkas travsportens budget för de aktiva i detalj:

Lördagar (-20 mkr)
I STL-loppen och övriga lopp med spelformen V75 sänks prispengarna. Förstapris Gulddivisionen blir 150 000 kr (tidigare 200 000 kr), Silverdivisionen 125 000 (150 000) och övriga divisioner 110 000 (125 000). I besparingen ingår även sex tävlingsdagar där ATG tidigare haft så kallat "extra V75".

Onsdagar (-8 mkr)
I loppen ämnade för spelformen V86 blir förstapriset 60 000 kronor på alla banor. Tidigare har delar av dessa lopp körts med 70 000 kronor i förstapris.

Treåringsloppen (-15 mkr)
Grundnivån för förstaprisen i alla treåringslopp sänks med 10 000 kronor. Det innebär att förstaprisen i treåringsloppen på Solvalla lägst blir 60 000 kr (tidigare 70 000 kr), på Bergsåker, Jägersro och Åby 50 000 (60 000) och övriga banor 40 000 (50 000). Antalet treåringslopp som körs, påverkas inte.

Vardagstravet (-20+20 = 0 mkr)
Vardagstravet har samma prismedel som 2019 men det görs en omfördelning. Antalet lopp minskar med drygt 300, vilket motsvarar en minskning med 3-4 procent. I praktiken innebär det att långluncher och de kvällstävlingar som är "andrabana" körs med åtta lopp istället för nio.

Samtidigt förstärks och förändras prisskalorna i vardagstravet (i alla lopp upp till 40 000 kr i förstapris) vilket ger mer pengar till hästarna som placerar sig trea-sexa men mindre till placeringar sjua-åtta.

Loppminskning sparar cirka 20 miljoner men efter önskemål och förhandlingar med hästägarnas organisation Travhästägarna infördes en motsvarande lika stor satsning på bredare prisskalor.

Breddloppstävlingarna berörs inte av förändringarna.

Läs mer om detaljerna gällande nya prisskalor här.

Uppfödarmedel (-7 mkr)
Som en följd av ovanstående förändringar beräknas uppfödarmedlen minska med sju miljoner.

De aktiva tävlar om drygt en miljard 2020, varav 965 miljoner kommer från Svensk Travsport. Ungefär en fjärdedel av pengarna är riktade till elittävlande med tre fjärdedelar ligger i vardagstrav och breddsatsningar.

Information från Svensk Travsport

Publicerad torsdag 12 december 2019. kundtjanst@travsport.se