Travtävlingar och kyla

Kan man tävla när det är väldigt kallt och hur klarar sig hästarna och kuskarna? Svensk Travsports chefsveterinär Antti Rautalinko och sportchef Petter Johansson svarar på de vanligaste frågorna om travtävlingar och kyla.


Vinter i Sverige innebär ibland stark kyla och just nu är det rejält kallt på sina ställen. Hur klarar sig hästarna och människorna och hur kallt kan det vara innan det blir olämpligt att arrangera travtävlingar? Så här säger Antti Rautalinko och Petter Johansson.

Antti, hur klarar hästarna stark kyla?
– Hästens luftvägar är bättre ”konstruerade” än människans. Luftvägarnas längd och ytan i t.ex. näshålan ger bättre förutsättningar för uppvärmning av luften hos hästar. Gamla undersökningar har visat att hästar klarar tävlingstemperaturer till minus 25 grader eller lägre.

Finns det någon nedre köldgräns för travtävlingar?
– Den praktiska köldgräns vi brukar gå efter är 25 minusgrader. Hänsyn kan tas till både vindhastighet och luftfuktighet, men vid låga temperaturer är luftfuktigheten sällan ett problem.

Vem bestämmer om man ska ställa in?
– Formellt kan beslutet tas av måldomaren eller banveterinären på tävlingsplatsen. Beslutet kan vara gemensamt eller tas var för sig. Banans aktiva, tränare och kuskar, kan vara inblandade inför beslutet. Om beslutet tas tidigt innan tävlingarna är tänkta att börja så kan även sportchefen och Svensk Travsport vara inblandade.

Tack Antti. Hur är det med våra kuskar och ryttare då Petter, hur klarar de stark kyla?
– Människor klarar stark kyla sämre än hästar, så det är kanske främst för kuskarnas skull som köldgränsen för travtävlingar går vid cirka 25 minusgrader. Det är händer, ansikte och fötter som är de svaga punkterna för kusken/ryttaren, det är svårt att hålla i tömmar och tyglar om man skulle ha allt för klumpiga vantar. Men tekniken utvecklas hela tiden och idag finns bra hjälpmedel, till exempel kemikaliska värmekällor för skor och handskar, samt skyddande ansiktsmasker.

Vad kan göras för att underlätta för kuskarna?
– Vi brukar ändra i tidsschemat för att förkorta den tid som kuskarna är på banan. I praktiken innebär det att tiden mellan defilering och start kortas med några minuter. Banans sjukvårdspersonal håller också ett extra öga på kuskarna när det är riktigt kallt ut.

Vad händer om det är för kallt?
– Om det är för kallt kan tävlingarna ställas in, senareläggas eller flyttas till annan bana. Man kan till exempel skjuta på tävlingarna några timmar om väderprognoserna tyder på mildare väder senare på dagen. Att flytta tävlingarna till nästa dag är i praktiken svårt eftersom kuskar och tränare då oftast har andra tävlingar att delta i på andra banor, men det kan ske i speciella fall.

Kan man flytta tävlingarna till annan bana?
– Om man fattar beslutet i god tid är det möjligt att flytta hela eller delar av tävlingsdagen till någon grannbana med bättre väderprognoser.

Kan jag stryka hästen om jag själv tycker det är för kallt?
– Att transportera en häst i en hästtransport långa sträckor i stark kyla kan vara dumt, så ibland kan det finnas skäl att stryka hästen för transporthinder. Det är måldomaren och/eller sportchefen som avgör vad som är en godkänd strykningsorsak från fall till fall.

Tack båda två!

Therese Bornfalk Berglund
therese.berglund@travsport.se

Publicerad onsdag 23 januari 2019. kundtjanst@travsport.se