Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Kallblodsaveln i stor förändring 2019

Kallblodsaveln är under förändring. Antalet betäckta ston uppgick till 630 och minskade något (36 ston), vilket uteslutande beror på att betydligt färre ston betäckts med i Norge uppstallade hingstar. Antalet betäckta ston med i Sverige uppstallade hingstar ökade däremot och har inte varit så många sedan 2006. På bilden Ingbest som lockade 80 ston.


Några fler ston kan dock tillkomma då siffrorna ännu är något osäkra från Norge rörande svenska ston betäckta med i Norge uppstallade hingstar.

– Svensk kallblodsavel och sport står sig stark och utvecklas mycket positivt. På senare år har antalet betäckningar med i Sverige uppstallade hingstar stadigt ökat något men under 2019 skedde en rejäl förändring. Hela 590 ston betäcktes i Sverige. Betäckningar med i Norge uppstallade hingstar närmast rasade och från att varit över 100 ston de flesta åren landade det nu på endast 36 ston. De i Sverige uppstallade hingstarna lockade också fler norska ston än föregående år, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Det är en tydlig scenförändring som skett under avelssäsongen 2019. Den svenska hingstparken har varit betydligt mer eftersökt än tidigare, vilket kanske inte är så förvånande då flera av de populära norska avelshingstarna stått uppstallade i Sverige. Allra flest ston lockade de på svensk mark nya Ingbest med full bok på 80 följd Tekno Odin med 62 ston. Även flera svenska hingstar har varit attraktiva för stoägarna. De båda svenskfödda avelsdebutanterna Tekno Eld lockade 61 ston och för Ängsborken signerades 53 ston och återfinns bland de allra mest populära hingstarna.

Fler och allt populärare hingstar på svensk mark

Allt fler hingstar används i svensk avel och 54 i Sverige uppstallade hingstar löste betäckningsbevis för offentlig avel 2019. Det har varit en stadigt uppåtgående trend under 2000-talet och 54 är det flesta antalet på många år. Svensk hingsthållning och hingstar har också tagit en allt större andel av de betäckta stona och under 2019 har förändringen varit påtaglig. Flera unga hingstar har varit mycket populära hos stoägarna och kortare generationsintervall gör att äldre hingstar relativt fort kommer längre bak i stamtavlorna.

Av hingstarna uppstallade i Norge var det precis som i fjol den A-premierade Bork Odin som var mest populär med 25 svenska ston. Därefter följer likaledes A-premierade Horgen Tore med 4 ston och Tekno Odin-sonen Vill Solen med 3 ston.

Många hingstar är släkt med varandra

Blod från Elding har en enorm genomslagskraft och återfinns i stamtavlorna hos samtliga de 10 hingstar som betäckt flest ston i Sverige 2019. Elding hamnar numera ofta allt längre bak i stamtavlorna men det är inte alls ovanligt att avelsnestorn i stället dyker upp flera gånger i stamtavlorna.

Även om Järvsöfaks och Moe Odins inflytande som aktiva avelshingstar är på väg att rinna ut flödar blod från de båda avelsgiganterna mer än rikligt bland kallblodstravarna. Det är därför viktigt att mindre besläktade hingstar tas tillvara i aveln även om generationsväxlingarna gör att avelsmatadorerna nu ofta återfinns längre bak i stamtavlorna.

– Det är viktigt att populationen inte blir för liten, då speciellt de norska betäckningssiffrorna varit kraftigt vikande under 2000-talet. Det är bra ur inavelssynpunkt om betäckningarna sprids på flera hingstar men tyvärr är dock många hingstar släkt med varandra vilket utgör en risk för framtiden, säger Christina Olsson.

– Att ta tillvara på blod från mer udda stammade hingstar är därför en mycket angelägen fråga för framtiden. Släktskapsavel är vanligt och det är extra viktigt att försöka dämpa den just nu alltför stora inavelsökningen som är ett resultat av en kraftigt sjunkande population i kombination med några avelsgiganter. Den revidering som gjorts av den gemensamma svensk-norska avelsplanen har haft inavel som en de viktigaste punkterna säger Christina Olsson.

Saknas det betäckningar med i Norge uppstallade hingstar?

Antalet ston som betäckts med i Norge uppstallade hingstar har varit drygt 100 ston under många år. Årets 36 ston är en kraftig minskning mot tidigare. En förändring som gör att vi anar att det förutom en scenförändring kan finnas ston som inte redovisats av de norska hingsthållarna. 

I bilagan nedan finns alla betäckningssiffror för 2019 för de kallblodiga hingstarna.

Information från Svensk Travsport