Kommande Tävlingar
 • Eskilstuna

  2020-09-22

 • Gävle

  2020-09-22

  E3 Bonus

 • Axevalla

  2020-09-22

  *

 • Solvalla

  2020-09-23

  **, ASVT Trottex Auktionslopp - Tvååringslopp

 • Åby

  2020-09-23

  **

 • Hagmyren

  2020-09-24

 • Solvalla - Ponny

  2020-09-24

 • Örebro

  2020-09-24

  Breddlopp

 • Boden

  2020-09-24

  *, Mäster Gustafs Pokal

 • Åmål

  2020-09-25

 • Bergsåker

  2020-09-25

  *

 • Axevalla

  2020-09-25

  Breddlopp

 • Romme

  2020-09-25

 • Romme - Ponny

  2020-09-25

 • Jägersro

  2020-09-25

 • Visby - Ponny

  2020-09-26

 • Umåker - Ponny

  2020-09-26

 • Östersund - Ponny

  2020-09-26

 • Solvalla

  2020-09-26

  ***STL, Svenskt Trav-Kriterium

 • ST

  2020-09-26

  Ålandstravet Mariehamn

 • Dannero

  2020-09-27

  Breddlopp

 • Hagmyren - Ponny

  2020-09-27

 • Tingsryd - Ponny

  2020-09-27

 • Umåker

  2020-09-28

 • Halmstad

  2020-09-28

  *, HallandsMästaren

 • Färjestad

  2020-09-28

  Breddlopp

 • Romme

  2020-09-29

 • Mantorp

  2020-09-29

  Breddlopp

 • Eskilstuna

  2020-09-29

  *, E3 Bonus

 • Solvalla

  2020-09-30

  **, Oaks Consolation

 • Jägersro

  2020-09-30

  **, Breeders Course 2 years old

 • Visby

  2020-10-01

 • Åby

  2020-10-01

 • Bollnäs

  2020-10-01

  *

Foto: TR Bild

Pilotprojekt för hållbar travsport

För att travsporten ska fungera krävs inte bara duktiga tränare och kuskar utan många olika typer av anställda som ser till att stallet fungerar och hästarna är i fint skick. Nu görs en gemensam satsning för att skapa förutsättningar för att fler ska kunna och vilja arbeta inom travsporten.


Ett antal undersökningar samt ett pågående forskningsprojekt kring arbetsmiljö visar att anställda som arbetar i travsporten älskar sitt jobb och arbetet upplevs som attraktivt. Men undersökningarna visar också att arbetsbelastningen är hög och arbetstiderna för långa och mer kunskap behövs kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. En särskild utmaning för travsporten är tävlandet och de resor som följer av detta.

– Travsporten har stor styrka genom att både arbetstagare och arbetsgivare känner sådan passion för sitt jobb. Samtidigt ser vi att för att komma tillrätta med de utmaningar som finns krävs både ökade kunskaper hos arbetsgivare kring arbetsmiljö och effektivare arbetsmetoder, men också strukturella förändringar på branschnivå, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS.

Som ett led i att utveckla detta bjuder nu Hästsportens Folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Travtränarnas Riksförbund in till en utbildning för arbetsgivare och personalrepresentanter från travstall. Målet är att tillsammans titta på arbetsmiljö samt organisation och personalplanering.

– Vi är glada över den här gemensamma satsningen. Bra personal inom sporten är ett måste för att vi ska fortsätta att utvecklas som sport och det är självklart en prioriterad fråga för oss. Men för att både rekrytera och behålla personal behöver vi arbeta ihop inom branschen för att bli bättre tillsammans. Därför ser jag fram emot den här utbildningsinsatsen, säger Ulf Hörnberg, vice VD på Svensk Travsport.

Rent konkret består utbildningen av tre fysiska träffar under våren med en återträff under hösten för arbetsgivare samt en träff för personalrepresentanter med efterföljande telefoncoachning och hembesök. Aktiviteterna är kostnadsfria, men förutsätter att deltagande verksamheter är beredda att avsätta tid för såväl träffarna som hembesöken. Utbildningen bygger på konceptet Ledarpraktikan, som precis genomförts för arbetsgivare i hästnäringen av HNS inom ESF-projektet Kompetens i samverkan. Den tar också avstamp i det forskningsprojekt i arbetsmiljö i hästnäringen som just nu pågår med forskare från Rise och Högskolan Dalarna.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta:
Maria Karlsson, utbildningsansvarig Svensk Travsport
070-660 24 74
maria.karlsson@travsport.se

Sara Westholm, Ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Mobil: 070-527 20 18
sara.westholm@hastnaringen.se