Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Ny tid ställer nya krav: Nu startar turné om vår organisation

På måndag inleder Svensk Travsport den första av åtta regionala träffar som ska genomföras under november för att diskutera travsportens framtida organisation. Hela travet samlas sedan i ett extra förtroenderåd den 12 december för att diskutera hur processen ska se ut framåt.


Travet har en folkrörelseuppbygd organisation där travbanorna utgörs av ideella sällskap och är egna juridiska personer. Tillsammans med basorganisationerna formar och äger de Svensk Travsport.

Varför fungerar inte nuvarande organisation, Ulf Hörnberg (bilden), som är vice vd på Svensk Travsport, och varför satte styrelsen igång utredningen som nu ligger på bordet?

- Den omreglerade spelmarknaden har fått genomgripande konsekvenser för travsportens förhållande till ATG. Vår finansieringsmodell har gått från en förskotts- till en efterskottsekonomi med nya legala och skattemässiga krav som vi kunde bortse ifrån under den nu avskaffade ATG-modellen. Det här får stor påverkan.

Ulf Hörnberg fortsätter:

- Vi ser samtidigt ett behov att se över travsportens organisation för att bättre kombinera ideell och kommersiell verksamhet och föreslog därför att en genomlysning av organisationen skulle göras i år. Förtroenderådet tyckte det var bra idé och gav grönt ljus. Jag vill passa på att förtydliga att det här arbetet inte har något att göra med den tidigare utredningen som fullmäktigemötet beslöt om 2018. Den föddes efter en bred motion från alla banor och har bland annat lett fram till bildandet av flera samrådsgrupper.

Uppdraget gavs till Mats Denninger och Leif Almgren.

- Två personer som är väl insatta i travets ekologi som tidigare ordförande respektive tjänsteman på ATG och de presenterade sin rapport i samband med förtroenderådet i augusti. Vi och våra medlemmar hade en bra diskussion där och beslöt om en fortsatt transparant process och att anslå rejält med tid för diskussion genom regionala möten. Vi samlar sedan upp allt i ett extra förtroenderåd den 12 december där målet är att komma överens om hur vi tillsammans går vidare med frågan. Ett eventuellt beslut om ny organisation fattas av ägarna.

På senare tid har det riktats kritik mot utredningen och motförslag har lämnats in. Ulf Hörnberg välkomnar alla inspel och ser fram mot en bred diskussion där man lyfter på alla stenar. På mötena deltar representant för styrelsen, Maria Croon och/eller Ulf Hörnberg från ST:s ledning samt Mats Denninger och Leif Almgren. Inbjudna är sällskapens styrelser och högsta tjänsteman samt en representant från varje basorganisation.

Det finns flera överväganden och vägval som de regionala mötena nu ska behandla:

  • Vilka risker finns om vi inte gör någonting utan fortsätter som vanligt?
  • Denninger/Almgrens utredning
  • Förslag om en samlad ekonomisk förening
  • Åsa Waerns, ordförande på Mantorp, förslag

Träffarna kommer att hållas på följande datum och platser

4 november Romme
7 november Umeå
8 november Sundsvall
11 november Göteborg
13 november Jägersro
18 november Kalmar
22 november Solvalla
25 november Färjestad

Information från Svensk Travsport

Publicerad tisdag 29 oktober 2019. kundtjanst@travsport.se