Pegasus mot 2025: travsportens nya mål med ny motor

Nya tydliga mål och ett gemensamt arbetssätt. Travet ska bli enklare och roligare. Så ser planen ut för att få fart på Pegasus – travsportens rekryteringsarbete.
Pegasus sjösattes 2017 och beskrev travets önskvärda läge. Nu kommer en vassare och uppdaterad version av dokumentet som den svenska travsporten ska jobba med fram till 2025.

Maria Croon

- Pegasus är ett utmärkt och väl förankrat dokument men innehåller mål om allt och alla. Det blir för omfattande, spretigt och därmed också svårt att genomföra. Nu har vi tillsammans med banorna och aktiva kommit överens om reviderade och omformulerade mål och ett nytt arbetssätt. Vi har studerat trender och utvecklingskurvor och utifrån nuläge satt optimistiska och realistiska mål, säger Svensk Travsports vd Maria Croon.

Pegasus delas upp i sju fokusområden för sportutveckling. För fyra av dem (hästägare, banpublik, ungdom och bredd) ligger utvecklingsansvaret både lokalt och centralt, medan ansvaret för utveckling av avel, hästvälfärd och elit hanteras bäst centralt. Självklart fortsätter övrig utveckling, projekt och förvaltning precis som vanligt.

Detta är Pegasusmotorn

- Under bestämda tidsperioder arbetar alla med särskilt fokus på två områden i taget, där travet ska bli enklare och roligare för målgrupperna. Det kan till exempel handla om IT-stöd, regelverk, arenautveckling, sporterbjudande, digitala funktioner och marknadsföring, säger Maria Croon.

Under 2020–2021 är det bestämt att Pegasus sätter strålkastarljuset på ungdom och bredd. Sedan följer banpublik och hästägare, och det finns redan nu en flerårig tidsplan där samtliga utvecklingsområden kan bearbetas i tur och ordning.

Maria Croon välkomnar ett mer effektivt och långsiktigt förändringsarbete. Hon fortsätter:

- Det här känns som en bra väg framåt. Pegasus kommer finnas med i vår och alla våra medlemsorganisationers verksamhetsplaner. Svensk Travsport kommer mäta, följa upp och koppla incitament till arbetet. Med Pegasusmotorn, som vi kallar det här arbetssättet, riktas den samlade travsportens genomförandekraft mot våra prioriterade framtidsfrågor.

Pegasus: Så stora är vi 2025

Här är de nya reviderade nationella målen för Pegasus:

  • 1 700 000 personer är intresserade av travsport. (Intresse.)
  • 300 000 åskådare besöker våra 55 största tävlingsdagar varav 120 000 betalar entré. (Banpublik.)
  • 9 500 svenskägda hästar startar. (Hästägare.)
  • 9 000 svenskfödda hästar startar. (Avel.)
  • 3 100 licensinnehavare startar varav 2 500 är tränare. (Bredd.)
  • Av Europas elithästar är 35 % uppfödda och 45 % tränade i Sverige. (Elit.)
  • 5 000 personer går i travskola. (Travskola.)
  • 3 500 människor upplever tandemkörning. (Upplevelse.)
  • 1 000 ungdomar kör ponnylopp och 400 tävlar med stor häst. (Ungdom.)

Läs mer om underlagen till de reviderade i bilgan uppe till höger.

Information från Svensk Travsport