Foto: Jeannie Karlsson, TR Bild

Regeländring i breddloppen från nyår

Hallå där Petter Johansson, sportchef på Svensk Travsport.


Breddloppen är en populär tävlingsform riket runt. Totalt körs ungefär 1 000 lopp i år. Vilka kuskar är det som får delta?
– Breddloppen nu är för kuskar som under föregående år kört högst 150 lopp eller kuskar som är under 25 år oavsett hur många lopp de körde året innan.

Från och med 1 januari 2020 ändras reglerna?
– Ändringen blir att högst 150 lopp gäller för alla kuskar i breddloppen från och med 2020.

Varför gör ni denna ändring?
– Vi vill tydliggöra gränsdragningen för vilka som får köra breddlopp. Från 1 januari gäller gränsen på max 150 lopp föregående år för alla oavsett ålder vilket också är ett önskemål som kommit från våra basföreningar under året.

Försvinner loppen som enbart är förbehållna kuskar som är max 25 år?
– Man ska se den här ändringen som en del i en helhet där möjligheterna att tävla ökar för såväl ungdomar som för bredden. Ungdomar (dvs kuskar upp till 25 år) som kör fler än 150-lopp per år kommer att få fler möjligheter att köra lopp från och med 2020 i och med det nya licenssystemet. Till exempel Wången Cup, men även en hel del andra rena ungdomslopp som gynnar alla under 25 år.

Hur många är det som inte får delta i breddlopp?
– Vi har cirka 4 300 licensinnehavare totalt, varav ca: 1 700 kör eller rider lopp och det är omkring 100 av dem som inte kommer att kunna delta i breddloppen under nästa år.

Svensk Travsport

Publicerad den 21 oktober 2019. kundtjanst@travsport.se