Styrelsen sammanträder

Styrelsen för Svensk Travsport och Svensk Travsport AB sammanträder i Hästsportens Hus under onsdagen.


På dagordningen finns följande ämnen:

1 Inledning och val av justeringsperson
2 Föregående protokoll inklusive aktivitetslista beslut
3 VD-information
4 Ungdomsinformation

Beslutsärenden

5 Mats Denninger/Leif Almgren utredningen, planering och deltagande regionala träffar etc.
6 Ekonomi: information budget 2020, banornas årsprognos 2019, checkräkningskrediter
7 Avtal
8 Årshjul möten
9 Verksamhetsplan

Information och skrivelser

10 Antidopningsreglemente/hästvälfärd
11 Information från TR media och ATG
12 Frågor till/från strategiska och operativa samråden
13 Övriga frågor, skrivelse från Travhästägarna mfl

Avslutning

14 Information från sammanträdet
15 Avslutning möte

Information från Svensk Travsport

Publicerad den 15 oktober 2019. kundtjanst@travsport.se