UET sammanträder om travets finansiering

Den europeiska travunionen UET samlas för styrelsemöte i Helsingfors i samband med Europaderbyt som körs på Vermo på lördag.


Sedan januari i år är Marjaana Alaviuhkola ordförande för UET och travunionens främsta prioritet är travsportens framtida finansiering genom intäkter från spelet.

- Flera andra medlemsländer står inför liknande utmaningar som i Sverige där spelmarknaden omreglerats och globaliserats. Travsportförbund som inte äger spelbolag har allvarliga problem. På lördag ska vi bland annat diskutera vårt gemensamma påverkansarbete mot det nyvalda EU-parlamentet, säger Svensk Travsports vice vd Ulf Hörnberg.

Han fortsätter:

- Det finns flera andra internationella hästorganisationer som vi krokar arm med i de här frågorna. Vi har spelbolagens EPMA och European Horse Network med avknoppningen Europaparlamentets MEP Horse Group. Där har Hilde Vautmans från Belgien valts till ny ordföranden med målet att göra hästsektorn mer synlig på den europeiska politiska agendan. På det senaste mötet var finansieringsfrågan dominerande och de startar sitt arbete under Vautmans ledning den 15 oktober.

Utvecklingen av en europeisk databas har kört i diket under många år. Hur ser vägen fram ut?

- Det finns nu förslag från oss med intressant teknisk arkitektur och ekonomiska aspekter som ska diskuteras.

UET-styrelsen ska dessutom ta del av det fortsatta arbetet med harmonisering av regler och förordningar. Det blir rapporter från den tekniska kommittén, avelsutskottet och djurskyddskommittén.

- Här kommer drivningsfrågan upp, som vår ordförande Marjaana Alaviuhkola så starkt aktualiserat i år.

På agendan finns även Trotting Masters 2020, Avelsdag 2020, medlemsansökan från Rumänien, Världskonferensen 2021 och tävlingskalendern för 2020 avseende grupploppen.

Mats Fransson
mats.fransson@travsport.se

Publicerad den 10 oktober 2019. kundtjanst@travsport.se