Överdomstolen fastställer ansvarsnämndens beslut – men sänker bötesbeloppet

Den 29 april dömde Svensk Travsports ansvarsnämnd Nicolina och Fredrik Moxness till 10 000 kronor vardera i böter för brott mot tävlingsreglementet, ett beslut som överklagades till överdomstolen. Nu har deras beslut kommit.


Överdomstolen har meddelat beslut på överklagan mot Svensk Travsports Ansvarsnämnds beslut (dnr 01/2018) den 29 mars 2018. Svensk Travsports Ansvarsnämnds beslut (dnr 01/2018) den 29 mars 2018 överklagades av Svensk Travsport, Fredrik Moxness och Nicolina Moxness.

Överdomstolen fastställer Ansvarsnämndens beslut och dömer Nicolina och Fredrik Moxness för att inte ha fört korrekta behandlingsjournaler enligt 45 § och 72 § 7 mom. i tävlingsreglementet för Svensk Travsport men sänker bötesbeloppet till  2000 kr vardera.

– Vi är naturligtvis besvikna över Överdomstolens beslut. Ärendet överklagades i syfte att pröva om det gick att få en annan bedömning än vad Ansvarsnämnden gjort. Men med det sagt så får vi självklart acceptera Överdomstolens beslut, säger Svensk Travsports vice VD Ulf Hörnberg.

– Ärendet avgjordes med stöd av 2017 års regelverk. Vi behöver nu sätta oss och analysera om utgången hade kunnat bli annorlunda om det nya Antidopningsreglementet kunnat tillämpas. Vid behov kanske även det nya reglementet behöver förstärkas ytterligare. I detta ärende har vi också beslutat att överlämna den underliggande utredningen och besluten till behörig kontrollmyndighet, i detta fall Länsstyrelsen, som underlag till deras riskbaserade kontroll eller annan åtgärd, säger Antti Rautalinko, veterinär på Svensk Travsport.

Överdomstolens beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas med stöd av tävlingsreglementet. Båda domarna finns att läsa nedan.

För ytterligare frågor, kontakta Antti Rautalinko på 08-475 27 86 eller antti.rautalinko@travsport.se

Information från Svensk Travsport