Foto: TR Bild

Små förändringar i betäckningssiffrorna men avelskartan ritas om

Årets avelssäsong visar på små förändringar jämfört med de senaste åren. Hingstar uppstallade i andra länder har ökat sin popularitet huvudsakligen beroende på att fler ston betäcks utomlands men det sker även semineringar i Sverige med i utlandet uppstallade hingstar. Nykomlingen Readly Express (bilden) var en av fem som lockade maximala 150 ston.


– Efter den stora nedgången på cirka 20 procent 2010–2013, verkar nu antalet betäckta ston ha stabiliserat sig. På varmblodssidan har i år 3 559 betäckningar redovisats i Sverige och 874 ston aviserat att det betäckts i andra länder. Det gör totalt 4 433 att jämföra med 4 484 förra året eller en nedgång på 51, och 4 427 under 2017, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Betäckningssiffrorna är aldrig helt exakta då de kan ändra sig lite med kompletteringar av språngrullor. Den nya globala marknaden för hästavel innebär att såväl semin som hästar flyttas och importeras. Att allt fler betäcker sina ston utomlands gör också att betäckningssiffrorna är lite mer svåröverskådliga då de svenska språngrullorna måste kompletteras med betäckningar gjorda i andra länder.

Svenska avelshingstar i topp

Fem hingstar har i år betäckt maximala 150 ston, vilket är flest antal fullbokade hingstar sedan 2008. Svenskfödde Maharajah som utsetts till Elithingst, har för fjärde året i rad full bok. Maharajah har dessutom varit mycket populär i andra länder och han torde vara en av världens mest nyttjade avelshingstar i travet under 2019. Även svenskfödde Readly Express har trots en avelsäsong som inleddes först efter Elitloppet lockat full bok.
 
De båda amerikanskfödda hingstarna S.J.´s Caviar och Nuncio nådde också maxantalet ston. Att Nuncio är mycket efterfrågad i aveln framstår knappast som någon överraskning. S.J´s Caviar behåller sin stora popularitet bland uppfödarna då hans avkommor har stora framgångar och han noterar nu full bok för femte året. Italienskfödde Tobin Kronos var även han fulltecknad i år liksom i fjol, då han debuterade i aveln.

Sju lockade fler än 100 ston

Ytterligare två hingstar har fler än hundra ston: franske Orlando Vici som verkar på svensk mark via importerad semin (106 ston) och nyblivna Elithingsten Raja Mirchi (105 ston). Detta innebär att det är totalt sju hingstar jämfört med fjolårets sex som lockade 100 ston eller fler. Antalet ston per i Sverige uppstallad hingst är i stort sett oförändrat sedan i fjol med drygt 24 ston vilket är flest sedan 2010.

– Vi ser också att våra i Sverige uppstallade populära hingstar i hög grad skickar sperma utomlands, vilket visar att vi har internationellt eftertraktade avelshingstar och mycket hög kvalitet på vår travavel. Den svenska hingstparken och aveln är stark och till exempel var hela tio avkommor i årets derbyfinal fallna efter hingstar som varit eller är uppstallade på svensk mark och endast en av de prisplacerade, femman, var resultat av importerad semin, säger Christina Olsson.

Aveln är global

De 120 i Sverige uppstallade hingstarna redovisar tillsammans 2 969 ston medan de 48 utlandsstationerade som verkar i landet via importerad sperma rapporterar 590 betäckningar. Av hingstarna som verkar på svensk mark via importerad transportsperma har Orlando Vici (106 st.), Father Patrick (54 st.) och Trixton (43 st.) dragit till sig det största intresset. Under senare år har antalet i Sverige uppstallade hingstar som löst betäckningsbevis minskat något.

Den utländska marknaden ökar totalt sett då antalet ston som betäcks utomlands ökar och de utgör nu en betydande andel. Travaveln är internationell och stoägarna vill använda de hingstar de önskar oavsett var de befinner sig eller hur de finns tillgängliga.

Det har skett en förskjutning från användning av transporterad importsperma till att transportera stona utomlands till hingstarna. Det finns förstås ett antal tänkbara orsaker till detta. Några stora svenska uppfödare har också etablerat sin stuteriverksamhet utomlands och intresset för svensk avel och sport torde också öka med vikande förutsättningar i andra länder.

400 ston reser till Frankrike

– Det handlar framförallt om export för avel till Frankrike där antalet svenska ston som rapporterat att de betäcks i Frankrike ökat påtagligt. Totalt är det nästan 400 ston där ägarna under året meddelat transport till Frankrike för avel att jämföra med cirka 350 ston 2017. Att många mycket attraktiva franska hingstar som till exempel championhingsten Ready Cash och flera av hans söner som Bold Eagle med flera inte skickar sperma utan intresserade stoägare måste skicka ner sina ston är förstås en mycket stor bidragande orsak till detta.

Kallblodens statistik redovisas senare

Betäckningsstatistiken för kallblodstravare sammanställs i samverkan med Norge och redovisas därför som vanligt senare.

För betäckningssiffror hingst för hingst se bifogad fil i rutan nedanför.

Information från Svensk Travsport