Vi ska bli fler med nytt licenssystem

Nästa år ändrar Svensk Travsport licensbestämmelserna för tränare och kuskar/ryttare för att göra det enklare för fler att ha trav som både hobby och näringsverksamhet.


Målet är att ändringarna ska sänka trösklarna inom sporten så att fler ska kunna vara aktiva inom travet. De nya bestämmelserna har skapat en del oro, som alltid vid större förändringar, och därför vill vi här reda ut hur det nya systemet kommer att fungera. 

- Vi vill vända de vikande kurvorna där vi sett antalet B-licensinnehavare mer än halverats under de två senaste decennierna. Arbetet med nya licensbestämmelser har pågått i flera år och vår uppfattning är att det nu kommer att bli bättre för fler. Vi måste förändra för att få till en förbättring. Men vi är självklart ödmjuka och kommer utvärdera kontinuerligt hur det går. Licensbestämmelserna är som alltid rörlig materia, säger Petter Johansson, sportchef på Svensk Travsport.

De nya licensbestämmelserna förenklar den djungel av olika licenser som finns inom travsporten och förenklar ner det till tre. A och B för tränare samt en licens för kuskar och ryttare. För proffstränarna innebär detta ingen förändring utan A-licens behålls som tidigare. B-licensen för tränare förändras. B-tränare får fortsatt träna ett obegränsat antal av sina egna hästar men man ges även möjlighet att träna fem ytterligare hästar som man inte äger.

Enklare - roligare

- Möjligheten att träna upp till fem hästar ägda av andra är något som B-tränarna har efterfrågat i många år. Det breddar möjligheten att delta i travet, något som vi sätter fokus på i Pegasus-arbetet där ungdom och bredd är prioriterade områden, säger Petter Johansson.

För kuskar och ryttare kommer det att finnas en licens som delas in i kategori 1 och kategori 2. För att tillhöra kategori 1 som kusk eller ryttare krävs minst 100 körda eller ridna lopp de senaste fem åren varav minst 20 lopp körts eller ridits de senaste två åren. Kategori 2 är övriga som innehar en giltig kör/montélicens men inte uppnått ovanstående antal lopp. Detta innebär att de speciella kör- och montélicenserna för proffs, amatörer, ungdomar och lärlingar tas bort och ersätts av en gemensam licens med kör- och/eller montébehörighet.

- Genom att göra de här ändringarna på kör och montélicenserna skapar vi fler möjligheter för de som vill köra fler lopp. Idag är det cirka 6 procent av loppen som enbart är öppna för amatörer och lärlingar. Det blir också tydligare då propositionerna anpassas utifrån erfarenhet, propositionerna kan exempelvis stängas vid 30 körda lopp föregående år. Resultatet blir att kuskarna i loppen tävlar mer på samma nivå, vilket förhoppningsvis stimulerar till att fler vill och ges möjlighet att köra och rida lopp, säger Petter Johansson.

Amatörsporten viktig

Just att licensen för amatörer försvinner har skapat oro bland landets amatörföreningar. De upplever att de helt enkelt har uteslutits från sporten. Men begreppet amatör kommer absolut leva vidare även om det inte finns en specifik licens för dem.

- Vi har inte hanterat amatörernas oro på ett bra sätt, vilket vi också bett om ursäkt för. Vi har idag dialog med amatörkollektivet och gemensamt tror jag att vi ska hitta en lösning där lopp som Amatör-SM, KG Bertmarks Minneslopp och internationellt utbyte kan inrymmas i de nya bestämmelserna, säger Petter Johansson.

Läs också svar på ett antal frågor om amatör och lärlingslicenserna nedan.

Information från Svensk Travsport