Foto: Åbytravet

Fortsatt fokus på säkerhetsspår

I snart tre år har det arbetats med att införa säkerhetsspår på alla travbanor i Sverige. Den 22 november 2017 fattade Svensk Travsports styrelse beslutet att säkerhetsspår blir ett krav från 2021. Nu är en majoritet av banorna klara eller har påbörjat byggnation av de nya säkerhetsspåren.


– Det känns väldigt bra att vi nu kan se att vi inom den svenska travsporten kunnat samla oss och införa den här väldigt nödvändiga åtgärden. Att erbjuda säkra arbetsmiljöer för både två- och fyrbenta inom sporten är självklart vår högsta prioritet, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Ett säkerhetsspår innanför bangränsen är viktigt för att skydda såväl hästar som aktiva inom travsporten. Om något oförutsett händer under loppet finns det någonstans att ta vägen om ekipaget sitter i innerspår. Svensk Travsports styrelse har tydliggjort att det fortfarande är den sista december 2020 som gäller som deadline.

– För vissa banor har det varit en både ekonomisk och tidsmässig utmaning att klara av det nya kravet till 2021 men nu ser det ut som att vi kommer att gå i mål med detta. Säkerhetsspåret är en viktig insats för att förbättra för både hästar och kuskar på banan och det är en åtgärd som det inte kommer ges någon dispens för, säger Maria Croon.

Bilden: Sår här såg det ut när Åbytravet byggde sitt säkerhetsspår.

Publicerad onsdag 29 april 2020. kundtjanst@travsport.se