Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Nu våras det för fölen

Nu på våren föds de flesta fölen. Om 2-3 år har de blivit stora hästar som tävlar på våra travbanor. Men innan dess är det mycket som ska ske. De ska t ex registreras och få ett namn.


Här på hemsidan har vi en hel avdelning om ”Avel och uppfödning”. Där finns t ex rubriken ”Registrering” där du hittar det mesta om de kommande stegen. Där kan du också se om din ansökan kommit in under ”Inkomna ansökningar om fölregistrering”.