Motförslag till styrelsen

Ett antal banor och basföreningar har inkommit med motförslag till styrelsevalet på kommande fullmäktigemöte den 24 juni.


Valberedningen har tidigare föreslagit omval på Remy Nilson och Mats Norberg samt nyval på Hanna Norring. Motförslag har nu lämnats på Saila Quicklund.

Se vidare presentation nedan.