Foto: Svensk Travsport

Starkt spelansvar och hästnäringens finansiering kan förenas

Socialförsäkringsminister Ardalans Shekarabis förslag om betydligt striktare regler för spel med bland annat införande av insättningsgränser har mött skarp kritik från spelbranschen, medier, forskare och politiken.


Om förslagen som presenterats blir verklighet får det omfattande konsekvenser för travsporten och hästnäringen. Det är väl känt för oss alla inom travet att sportens framtid och förmåga att bidra till en positiv samhällsutveckling är direkt kopplade till intäkterna från spel och hästägarekonomi. I vår näringskedja är det kommunicerande kärl.

Svensk Travsport och ATG har i nära samverkan under lång tid byggt upp ett starkt förtroende bland allmänheten. ATGs syfte har sen bolaget startade 1974 varit ”hästnäringens motor”. Svensk Travsport levererar travsport och hästvälfärdsarbete som anses världsledande. ATG å sin sida bidrar med hög spelsäkerhet och sunda och populära hästspel genom framförallt den transparenta totalisatormodellen. I jämförelse med andra spelformer sorteras spel på hästar in bland dem med låg risk att utveckla spelproblem. ATG är ett av de spelbolag som ligger i framkant när det gäller spelansvarsarbete. Så ska det fortsätta vara.

Remissvaren ska in senast den 7 maj. Där kommer ATG och Svensk Travsport redogöra för vilka konsekvenser åtgärderna kan få för travet och hästnäringen.

Ardalan Shekarabi har många gånger betonat hur viktigt det är att hästnäringen ges goda förutsättningar genom en långsiktigt hållbar finansieringsmodell. Det är fundamentalt att den utgångspunkten finns med i den fortsatta processen att få en fungerande licensmarknad. Shekarabi har nyligen förtydligat att förslaget i första hand syftar till att begränsa nätkasinospelandet, som är förenat med störst risker. Jag välkomnar att branschen och politiken nu diskuterar behovet av att införa riskklassificering av spel. Det var något ATG och Svensk Travsport drev i den stora spelutredningen.

Tack alla som håller igång travet

Jag vill passa på att skicka ännu en hyllning till alla i travet. Vi fortsätter att hålla samman och hålla ut. Att vi har kunnat hålla igång tävlingsverksamheten så framgångsrikt och förhoppningsvis kan fortsätta göra det beror på att alla tar ansvar för att säkra arbetsplatsen, följa de strikta direktiv som gäller. Svensk Travsport följer nära utvecklingen av coronaepidemin och de signaler som kommer från Folkhälsomyndigheten. Dessvärre talar mycket för att det fortfarande är långt kvar innan vi kan tävla med publik. Vi noterar dock positivt att många andra travländer planerar börja tävla igen under maj.

Vår ungdomsverksamhet är viktig och jag har fått många frågor från ponnytravet när den kan komma igång och tävla igen. Vi anser att gällande myndighetskrav inte gör det möjligt att arrangera ponnytävlingar just nu. Ponnytravet kan inte heller definieras som yrkesverksamhet på samma sätt som stortravet.

Men någon gång, så snart som möjligt, kommer vi så klart att vara igång med tävlandet igen. Jag vet att många efterlyser ett besked om startdatum men det är svårt att säga. Istället förbereder vi oss på att kunna starta nästan direkt och vi har flera olika scenarier parallellt.

Fullmäktigemötet får vänta

Normalt skulle den svenska travsporten ha samlats till det årliga fullmäktigemötet på Solvalla den här veckan. Årsredovisning, bokslut, genomgång av vår nya ekonomiska situation, styrelseval och fortsatt process med organisationsutredningen är några ämnen som på grund av coronaepidemin nu får vänta till den 24 juni då vi hoppas kunna genomföra mötet.

Jag kommer snart återkomma med mer utförlig kommunikation om vårt bokslut. Svensk Travsport har gått igenom stora förändringar i och med omregleringen och separationen från ATG men det öppnar också för nya möjligheter. Vi behöver och ska utveckla en starkare finansiell struktur för ökad konkurrenskraft och vi har ett år bakom oss med kraftigt negativt resultat. Vill dock passa på att kommentera att vi verkligen inte är konkursmässiga som vissa har uttalat sig om.

Trots effekterna av coronakrisen och är det samtidigt i stort sett ”business as usual” på sportkontoret. Arbete pågår inom aktuella fokusområden som Svensk Travsports framtida organisation och samarbetet med Danmark, liksom projekt gällande sportslig utveckling, hållbarhet, säkerhetsspår på banorna, varumärke, hästvälfärd och dopning. Vidare rullar flera IT-projekt på. I veckan är hela sportappen responsiv, nya funktioner för ponnytravet är sjösatta och nya banwebbar är på gång. Visby var först ut med samma manér som Svensk Travsport använder och där fler banor följer under våren. Gå in och kolla!

/Maria

Publicerad den 30 april 2020. kundtjanst@travsport.se