Svensk Travsports ungdomsutmaning

Ungdomsutmaningen är en tävling som riktar sig till Sveriges travsällskap och som pågår under två år. Syftet med utmaningen är att uppmuntra travsällskapen att jobba för att bli attraktiva för ungdomar och på så sätt också göra ungdomarna mer delaktiga i travsportens utveckling. Tävlingen har ett halvtidspris, i form av en aktivitet för sällskapet, efter ett år samt ett pris till det sällskap som efter två år har flest ungdomar (medlemmar under 25 år) i sällskapet. Förutom att vinnande sällskap blir utsedda till Årets ungdomssällskap får de också ett ekonomiskt bidrag för att kunna uppfylla ett av målen i Pegasus under fokusperioden ungdom. Totalt 100 000 kr delas ut i slutet av utmaningen och fördelas på ett första-, ett andra- och ett tredjepris.


Så här går det till:

Sällskapen skickar vid utmaningens start in antalet ungdomar som finns på medlemslistan och har löst medlemskap för 2020. Startvärdet för alla sällskap kommer att vara noll oavsett nuvarande antal ungdomar inom sällskapet. Utmaningen startar direkt efter sista anmälningsdag. Vid första årets slut rapporteras det nytillkomna antalet ungdomsmedlemmar in och redovisas i januaris Pegasusrapport. Ytterligare ett år senare, i januari 2022, rapporteras den nya siffran in och i februari delas priset samt utmärkelsen Årets ungdomssällskap ut.

Alla travsällskap i Sverige kan delta i utmaningen. Anmälan och frågor hänvisas till Molly Eriksson, molly.eriksson@travsport.se. I anmälan ska sällskapets nuvarande antal medlemmar under 25 år finnas med, de som löst medlemskap för 2020. Sista anmälningsdag är 1 maj.

Bilden: Ungdomsträff på Åby i oktober 2019.

Publicerad den 8 april 2020. kundtjanst@travsport.se