Foto: Josefin Löfman

De fem vanligaste skadorna hos svenska travhästar

Vilka skador är vanligast hos svenska travhästar? Framförallt karpal- och kotledsrelaterade problem syns i statistiken. Det visar hippologstudenten Tamara Skutnabbs kandidatarbete.


Travhästar, precis som alla elitidrottare, drabbas av skador under sin karriär. Svensk Travsport ville inom ramen för sitt välfärdsarbete ta reda på mer om hur skadestatistiken ser ut, och har gjort det med hjälp av hippologstudenten Tamara Skutnabb (bilden) som studerar på Travsportens riksanläggning Wången. Tamara Skutnabb har ägnat sitt kandidatarbete åt att titta på skadestatistik, i studien ingår 8 752 ställda diagnoser.

– Karpal- och kotledsrelaterade problem är de två vanligaste skadorna. Sedan kommer skador på knäled och munrelaterade skador. Även svullnader i ben och problem med de övre luftvägarna förekommer, berättar Tamara Skutnabb.

Förutom de vanligaste skadorna tittade hon på skillnader mellan tränarstatus, ras och ålder genom att gå igenom journaler från sex svenska veterinärkliniker.

För unga hästar handlar problemen ofta om hasleder där man får ta bort lösa benbitar. Unghästar får också fler sårskador än äldre hästar. Munrelaterade skador hänger ofta ihop med tändernas växtfaser. På äldre hästar syns mer tendiniter, dvs. inflammation, irritation och svullnad i en sena.

– Äldre hästar har längre tävlingskarriär bakom sig och på dem ser man mer skador på senor och ligament, berättar Tamara Skutnabb.

A-tränade hästar drabbas oftare av karpalleds problem än B-tränade hästar. B-tränade hästar drabbas oftare av tendiniter och problem i flera leder samtidigt. Kallblodiga hästar drabbas oftare av karpalleds problem än varmblod. Skadorna bland olika åldrar varierar i samband med hästens utveckling och användning.

– I min uppsats resonerar jag också om resultaten. Om munrelaterade skador är vanligare hos B-tränare kan det bero på att A-tränarna tar ut veterinärer till sina stallar för att titta på alla hästar samtidigt. Medan B-tränaren åker till klinik och därmed blir överrepresenterade i statistiken, berättar Tamara Skutnabb. Och det finns flera sådana saker att fundera över när man analyserar data.

I studien fann hon även att eftersom travhästar tränas och tävlas på liknande sätt är skadorna relativt desamma världen över.

– Travhästarnas kilometertider har genom avel förbättrats mycket på kort tid, medan kunskap och tillämpning av skadeförebyggande åtgärder inte utvecklats i samma takt. Det är viktigt att ny kunskap tas fram och att den förs ut till de aktiva i sporten, säger Tamara Skutnabb.

Hela kandidatarbetet finns som ett relaterat dokument längst ner på denna sida.

Fakta: De fem vanligaste diagnoserna

  • Leder; karpal- (3140), kot – (1709), knäledsproblematik (1007).
  • Mun (817)
  • Svullnad i ben (603)
  • Luftvägar (530)
  • Tendiniter (374)

Pressmeddelande från Wången