Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Remissyttrande: Nej till svepande resonemang och oklara slutsatser om hästnäringen

Idag lämnas hästnäringens gemensamma yttrande på Övergödningsutredningen till Miljödepartementet. Kritiken mot utredningen är massiv. Den generaliserar och drar förhastade slutsatser om den svenska hästhållningen.


Övergödningsutredningen har gjort en hel bransch upprörd. LRF Häst och HNS i samverkan med hela hästnäringens organisationer, lämnar idag ett remissyttrande där hästdelarna i utredningen kritiseras hårt. Utredningen har skapat omfattande oro i hela hästnäringen, en reaktion som är fullt förståelig enligt LRF Häst och HNS.

- Svensk Travsport är starkt kritisk till att hästnäringen och därmed travsporten beskrivs som ett specifikt problem för övergödningen. Det är anmärkningsvärt att utredningen i en bilaga formulerar en rad detaljerade förslag och direktiv som föreslås utredas vidare utan att ha lyft konsekvenserna av förslagen. Flera av förslagen är dessutom helt orealistiska och får ödesdigra konsekvenser om de genomförs. Skrivningarna har också skapat en kritikstorm från travsportens aktiva. Vi säger nej till förslagen och har även skickat in ett tillägg ur travets perspektiv, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.

–Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs. Så här oseriöst får inte en hel näring behandlas, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst.

Förslagen är ett hårt slag mot hästnäringen

Det gemensamma yttrandet avstyrker helt slutsatsen om att det finns behov att ta fram nya bestämmelser för miljöhänsyn vid hästhållning. Hästnäringen är mycket kritisk till att utredningen beskriver, samt uttrycker sig, i svepande ordalag, generaliserar och drar slutsatser på oklara grunder om hela den svenska hästhållningen. De möjliga åtgärder som presenteras och som föreslås utredas vidare skulle kunna slå undan benen på en stor del av den svenska hästhållningen.

– Vi anser att det utredaren presenterar är helt orimligt. Den beskrivning som målas upp nonchalerar en hel näring som levererar glädje, arbetstillfällen, företagande och meningsfull fritid till hundratusentals personer i Sverige. Hästnäringen tar givetvis sitt miljöansvar och alla ska vi bidra till att säkra hälsan i våra hav, ett arbete som redan är påbörjat. Utredaren har inte på något trovärdigt och faktabaserat sätt kunnat visa att det finns stora brister hos hästnäringens hantering av hästgödsel, säger Karolina Lagerlund som är vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

LRF Häst och HNS upplever att det finns både intresse och medvetenhet gällande hästnäringens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Frivilliga aktiviteter och insatser ger så mycket bättre effekt och skapar ett brett engagemang, jämfört med lagstiftning och ökad reglering.

Hästnäringens gemensamma och Svensk Travsport remissvar finns att läsa nedan.