Foto: Svensk Travsport

En positiv budget som ger travet stärkt framtidstro

Prismedlen till hästägare och uppfödare höjs med 50 miljoner och är tillbaka på 2019 års rekordnivå, hästvälfärdsarbetet stärks, vi fortsätter satsningen på bredd och ungdom genom projektet Till Start och inleder utvecklingen av ett nytt skandinaviskt sportdatasystem. Det är fyra viktiga satsningar i Svensk Travsports budget för 2021 jag särskilt vill lyfta fram.


Banornas och de aktivas snabba omställning från att vara en öppen publiksport till en strikt arbetsplats har fungerat fantastiskt väl. Det innebar att ATG kunnat erbjuda spel på svenska travlopp under en lång period när de flesta andra sporter tvingades ställa in.

Att den svenska travsporten kunnat tävla under pandemin är självklart den viktigaste anledningen till att vi kan lämna det extrema året 2020 med stärkt ekonomi och framtidstro. ATG:s resultat ger oss möjlighet att få en budget i balans, amortera stora delar av skulden och samtidigt gå in i 2021 med nya satsningar.

Det är glädjande att vi nu ökar prismedlen till hästägare och uppfödare med 50 miljoner. I budgetdiskussionerna med banor och basorganisationerna i våra samråd har höjningar av prismedel prioriterats. Samtidigt som vi på olika sätt behöver satsa på rekrytering och utveckling.

Det har vi tagit till oss och rimmar också väl med Pegasus-motorns fokus. Vardagstravet får ett tillskott av 200 nya lopp. Vidare höjs prispengarna inom STL och på storbanornas onsdagar för hästar som placerar sig mellan 3–8. Detta grundar sig i ett utmärkt förslag från Travhästägarna. Därmed har denna typ av breda prisskalor nu införts i nästan alla lopp.

Bredd och ungdomssatsning genom Till start

Vår bredd- och ungdomssatsning i projektet Till Start har självklart påverkats av pandemin med en del avhopp, men intresset är stort och mötena har varit mycket uppskattade. Från första träffen den 22 augusti till den 25 oktober har 192 stora hästar, 76 ponnyer och 268 tränare riket runt träffats och fått värdefull professionell hjälp i att få sin häst till start. Fortsättning följer 2021.

Hästvälfärds- och antidopningsarbetet har under de senaste åren stärkts. Det arbetet fortsätter nästa år. Förbundet har rekryterat en ny utredningschef och en ny chefsjurist är på gång. Ihop med fortsatta satsningar som övervakningsstall, ökade dopningsprover och skarpare regler arbetar vi för en säkrare och mer hållbar travsport.

Vårt sportsystem hanterar alla uppgifter som finns om hästar, startlistor, resultat, tränare, kuskar, ryttare, ägare, uppfödare med mera. Blodomloppet i den svenska travsporten helt enkelt. Det kommer dröja några år innan allt är klart, men utvecklingen av ett nytt skandinaviskt sportsystem ligger i startgroparna för att dra igång 2021. Det nuvarande har tjänat oss väl i många år, men nu är det hög tid att ta fram ett nytt som även möjliggör för Danmark och Norge att vara med, något som kan effektivisera administrationen och samarbetet i alla tre länderna. Det nya systemet blir inte en kopia av det gamla utan byggs med modern teknik, molnlösningar och kommer att innebära förbättringar för alla travintresserade.

Marknadsavgift och momsfrågan

Den 16 december redovisar Anna-Lena Sörenson resterade del av den statliga utredning (Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden) som kom med ett delbetänkande om marknadsavgift för spel på hästar den 28 oktober. Det finns mycket att kommentera och kritisera i utredningens slutsatser och vi förbereder nu vår remissprocess i samverkan med HNS och Svensk Galopp.

Momsfrågan har varit aktuell i flera år och är dessvärre fortfarande det. Med anledning av Skatteverkets utkast till omarbetat ställningstagande om beskattningsbar person och gränsdragningen mellan ekonomisk och privat verksamhet har Svensk Travsport och Svensk Galopp tillsammans med LRF bett om ett möte. Vår förhoppning är att genom en konstruktiv dialog komma fram till lösningar och förtydliganden i dessa för hästnäringen helt avgörande bedömningar. Momsfrågan är mycket komplex och Svensk Travsport kommer bjuda in till en rad digitala utbildningsmöten nästa år då det även kommer ges möjlighet att ställa frågor till våra momsexperter.

Rådslagen om travsportens framtida organisation har inte kunnat genomföras överallt på grund av pandemin, men flera medlemmar har ställt om från fysiska till digitala möten. För att inte tappa fart i processen uppmanar vi andra till att utnyttja den möjligheten. Den 20 januari samlas förtroenderådet för att gå igenom status och fortsatt process.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till våra travbanor och ATG som slog rekord i insamlingen till Mustaschkampen. Totalt samlade banorna ihop 657 883 kronor i kampen mot prostatacancer. Allra bäst lyckades Axevalla med 207 300 kronor. Tillsammans med ATG:s insatser blev det totala bidraget 1 182 535 kronor. Ett fantastiskt resultat!

/Maria

Publicerad torsdag 10 december 2020. kundtjanst@travsport.se