Foto: Maria Holmén, TR Bild

Minderåriga kuskar och ryttare – 2021 är det loppen med Juniorchans som gäller!

Vill du köra eller rida lopp innan du fyllt 18? Nästa år är det loppen med Juniorchans som gäller för dig. Vid årsskiftet skärps den svenska spellagen så att minderåriga kuskar och ryttare inte längre kan delta som spelobjekt i travlopp. Därför kommer det att köras 350 lopp nästa år med det nya villkoret Juniorchans. Där kan både äldre och minderåriga delta, och dessa lopp körs helt utan spel.


I den svenska travsporten har kuskar och ryttare hittills kunnat tävla i vanliga travlopp från det kalenderår man fyller 16 år, och för att tävla som tränare måste man ha fyllt 18 år. Från 1 januari 2021 förbjuder myndigheten Spelinspektionen alla spelbolag att ta spel på minderåriga som deltar i lopp, idrottstävlingar och matcher. Syftet är att minska risken för matchfixning, där minderåriga tävlingsdeltagare kan vara en särskilt utsatt riskgrupp. Spelbolagen får fortfarande ta spel på äldre deltagare i den aktuella matchen/idrottstävlingen men inte på de minderåriga deltagarna.

Trav- och galoppsporten går ett steg längre än vad lagen kräver och hästsportens egenägda spelbolag ATG tar från 1 januari inget spel alls i de lopp där juniorer är med och tävlar. Med junior menas kuskar/ryttare som ännu inte fyllt 18 år på tävlingsdagen.

- Den svenska travsporten måste självklart erbjuda utvecklingsmöjligheter i tävlingsmiljö för våra juniorer. De nya statliga speldirektiven har kloka grundsyften och vi anpassar vår sport till de nya förutsättningarna, säger Svensk Travsports sportchef Petter Johansson.

350 lopp med Juniorchans
I Sverige kommer det att köras drygt 8 300 travlopp nästa år. I ungefär 350 av loppen är det Juniorchans. Det innebär att dessa lopp körs med följande villkor.

  • Både äldre och juniorer får vara med och köra/rida.
  • ATG arrangerar inget spel i dessa lopp.
  • Juniorerna som deltar i loppen samlar placeringar, vilket leder fram till en sommarfinal i Rättvik lördag 7 augusti och vinterfinal på Solvalla Annandag Jul 26 december. För montéryttarna blir det en juniorfinal på Solvalla söndag 31 oktober.
  • Juniorerna får tillgång till coachning av en mentor, både före och efter loppet.

Petter Johansson berättar om upplägget.

- Att ett lopp har Juniorchans innebär att juniorer kan vara med och tävla mot de äldre, och att ATG inte har något spel i det loppet. I övrigt är det ett vanligt lopp med normala regler, prispengar och allt annat. Loppen filmas av Kanal75 och visas på atg.se. Vi kommer oftast att placera dessa lopp i början av tävlingsdagen, förklarar Petter.

Vilka lopp kommer att ha Juniorchans?
- Normalt körs två lopp med Juniorchans på breddloppsdagar, och ett lopp med Juniorchans på de mindre vardagstävlingar där ATG har V5-spel som huvudspelform. Juniorerna kommer alltså inte tävla på tävlingsdagar med större spelformer – typ V75, V86, GS75, V64 eller V65. De två sulkyfinalerna arrangeras förvisso på STL-dagar (7 augusti och 26 december) men de båda finalloppen körs givetvis helt utan spel. Totalt blir det cirka 350 lopp på ett år med Juniorchans, men banorna har möjlighet att ha Juniorchans i ännu fler lopp om de ser ett lokalt behov. Cirka tio procent av loppen blir montélopp.

Hur stort är behovet för juniorer att köra och rida?
- Under senaste året är det 63 svensklicensierade kuskar/ryttare som gjort drygt 800 starter innan de fyllt 18 år. Vi testar 2021 med cirka 350 lopp där juniorerna har chansen att vara med, och så får vi utvärdera om det är en lagom nivå.

Tre stora finaler

Beskriv upplägget med resultattabell för juniorerna.
- I varje lopp med Juniorchans får de deltagande juniorerna räkna sin faktiska placering. En tredjeplats är en tredjeplats, oavsett hur eventuella andra juniorer i loppet placerat sig.

Det körs finaler?
- Ja. De tolv juniorer som lyckats placera sig bäst i sulkyloppen fram till och med 18 juli, får starta i sommarfinalen i Rättvik lördag 7 augusti. De tolv juniorer som lyckats bäst under perioden 19 juli - 14 december får starta i vinterfinalen på Solvalla 26 december. I finalerna får de med bäst resultat köra, även om de skulle ha råkat hinna fylla 18 år innan själva finaldagen - men de får bara räkna in resultaten de tagit innan 18-årsdagen. Vi räknar segrar, andraplatser, tredjeplatser, fjärdeplatser samt femteplatser sammanräknat med övriga prisplatser. Därefter räknas inkörda prispengar och sista hand lottning. För montéryttarna gäller det att samla på sig bra resultat fram till och med 17 oktober, och montéfinalen med tio deltagare rids på Solvalla söndag 31 oktober.

Vad innebär ”tillgång till coachning av mentor, före och efter loppet”?
- Varje bana utser årligen två särskilda mentorer för de egna juniorerna. En rutinerad kusk och en rutinerad ryttare som helt enkelt är duktiga på att ge feedback, tips och råd. Inför varje start kan junioren ha kontakt med sin mentor - om junioren vill det - och rådgöra om viktiga saker i det särskilda loppet. Det kan gälla hur man ska utnyttja sitt startspår, taktiskt upplägg och så vidare. Mentorn kollar sedan loppet och kontaktar junioren i efterhand med feedback. Jag tror detta är ett bra sätt för de yngre kuskarna och ryttarna att utvecklas, och dessutom tror jag tävlingen blir lite roligare för juniorerna med den typen av regelbunden återkoppling, funderar Petter Johansson.

Start i mars

När börjar allt detta?
- De första loppen med Juniorchans kör tisdag 2 mars på Sundbyholm och Jägersro. Så från mars gäller det att hålla utkik i propositionerna efter lopp med Juniorchans.

Vad händer med de minderåriga kuskar och ryttare som 2020 redan börjat köra/rida lopp?
- De som ännu inte fyllt 18 år (på tävlingsdagen) får inte köra eller rida vanliga lopp i Sverige från 1 januari 2021. Alla juniorer får alltså sikta in sig på loppen med Juniorchans nästa år.

Publicerad den 22 december 2020. kundtjanst@travsport.se