Pegasus lägesrapport november – bana för bana

Årets försiktigt goda utvecklingskurva för travsportens nyrekrytering håller i sig. Under många år har ju trenden varit nedåtgående för startande aktiva, ägare och hästar, men 2020 ser det alltså bättre ut. Fler svenska två- och fyrbenta startar jämfört med ifjol, och fler utbildar sig i travskolor. Ponnysporten når dock inte upp till fjolårets siffror – vilket förstås beror på två ofrivilliga tävlingsuppehåll kopplade till covid-19.


Vi har hittills kört 227 färre lopp än förra året. Men trots det minskade tävlingsutbudet har de svensktränade hästarna nu faktiskt gjort fler starter än ifjol. Och fler svenska licensinnehavare, svensktränade hästar och hästägare har varit på tävlingsbanan jämfört med samma period förra året, vilket är glädjande. Under många år har ju trenden varit nedåtgående för startande aktiva, ägare och hästar, men 2020 ser det alltså bättre ut.

Ponnytravet kunde inte tävla under nästan tre månader i våras, och säsongen har blivit väldigt annorlunda med betydligt färre starttillfällen. Och på grund av pandemin stoppades höstsäsongen i mitten av november. Vi kan därför redan nu göra slutsummering och konstatera att 711 ponnykuskar hann tävla 2020 vilket är en minskning från fjolårets 749.

Verksamheten i travskolorna har förstås anpassats för att minska smittspridningen och nu under hösten har verksamheten gått ner lite. Men ändå har travskolorna hittills kunnat utbilda fler unika elever än vad skolorna gjorde motsvarande period ifjol.

Pandemin har påverkat startlistorna i Sverige i hög grad och loppen är bättre fyllda på nästan alla banor. Dels beroende på ett onormalt stort tillflöde av utländska gästhästar under främst maj till juli. Och dels har ju många svensktränade hästar stannat hemma istället för att till exempel tävla i Frankrike, Norge och Danmark.

Coronapandemin är långt ifrån över och samhället och därmed travsporten måste förmodligen leva med olika undantagsregler en bra bit in på 2021.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.


Pegasus lägesrapport för november finns att hämta här nedanför.