Sju forskningsprojekt får medel från Stiftelsen Hästforskning

Stiftelsen Hästforsknings utlysning för bidrag under 2020 är avslutad och nu har sju projekt beviljats medel inför 2021.


För travsportens del är det ett projekt som är direkt kopplat till sporten. Det är Elke Hartmann på SLU som ska undersöka tygel- och tömtryck hos travhästar med frågeställningen "Kör vi med trasiga bromsar?".

Tobias Heldt på Högskolan Dalarna har tidigare forskat på hästnäringens samhällsekonomiska betydelse och effekter och har nu fått anslag för att tillsammans med Grete Stokstad på NIBIO fördjupa denna studie.

Alla projekt som beviljats anslag denna omgång:

 • Anatomisk besrkivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati ("wobbler") på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjornar Ytrehus, SLU)
 • Från negativ till positiv - Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomstrand, SLU)
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar - nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU)
 • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU)
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU)
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, NIBIO)
 • Ryttarkänsla i praktiken - hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU)

Fotnot

Svensk Travsport är medfinansiär i Stiftelsen Hästforskning och är även representerad i den beredningsgrupp som granskar ansökningar om forskningsanslag.

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:
Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön