Foto: Svensk Travsport

Tankar om travsporten i Sverige inför ett nytt år

Travsporten i Sverige är framgångsrik. Det är lätt att glömma i den debatt om stort och smått som ständigt förs på förbundet, bland aktiva och banor i mötesrum, stallar och medier. Engagemanget är stort. Så går mina tankar och därför vill jag i årets sista VD-brev ta tillfället att beskriva den travsport jag ser och möter i alla mina kontakter med banor, aktiva och intresserade.


Travet utgör en stor del av hästnäringen och är en allt viktigare näringsgren för jordbruket, landsbygden och för öppna landskap. Forskningen visar att människor mår bra tillsammans med hästar och hästsporten är en av landets största folkrörelser. Vår samhällsekonomiska nytta och sociala betydelse för människor i vårt land är betydande. Att ”äga” hästen är en oerhört stark tillgång.

Samtidigt tas travsporten ändå ofta för given i politiken. Vi lever på egna meriter och kan inte jämföras med andra sporter som finansierar sin verksamhet via till exempel stora medieavtal och i många fall statliga och kommunala medel.

Travsportens intäkter kommer främst från spel och det finansierar 33 banor från Boden i norr till Jägersro i söder. Det gäller även tävlingskostnader, prismedel, travskolor och ungdomsverksamhet samt medel till Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) för utbildning, utveckling och forskning. Viktigt för att travet ska kunna bibehålla vår position som världsledande travnation med ett djurskydd i framkant och hästens bästa i centrum.

En stark travsportkedja

Allt detta återspeglas i vårt arbete med att stärka värdegrunden och med den travsportkedjans alla beståndsdelar. Den startar med den svenska aveln och uppfödningen av travhästar och är oerhört framgångsrik. Vi håller vår position i topp tre i världen i konkurrens med stormakter som USA och Frankrike. Våra hästar hävdar sig väl hemma och på bortaplan. De tas om hand av kompetenta skötare, tränare, kuskar och ryttare. Våra banor är skickliga tävlingsarrangörer.

I ett internationellt perspektiv brukar den svenska travsporten beskrivas som välorganiserad och välskött. Därmed inte sagt att det inte finns stora utmaningar att hantera, men allas ambitioner att utveckla travet genomsyrar också en professionell sport som vår. Jag är övertygad om att den nya ordningen efter spelomregleringen och det ansvar som därmed getts den svenska travsporten är att föredra framför den obsoleta ATG-modellen som gick i graven 2019. Omställningen ställer oss inför komplexa frågor om hur travets styr- och organisationsmodell ska se ut för att bäst möta framtidens utmaningar. Jag hoppas på en framåtlutad diskussion om det 2021.

Den svenska travsporten lämnar nu det mest extrema året i vår drygt hundraåriga historia. Vi har tillsammans klarat utmaningarna med en pandemi och även om banornas arenor stått tomma har aldrig så många följt vår sport som under 2020. Travet står fortsatt väl rustat för att ansvarsfullt arrangera våra tävlingar enligt de regler och restriktioner som gäller när vi nu tar steget in i ett nytt utmanande och spännande år.

Med det vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med er alla fortsätta utveckla den svenska travsporten.

/Maria

Publicerad måndag 21 december 2020. kundtjanst@travsport.se