Valberedningens förslag till styrelsen

Valberedningen har idag lämnat förslag på tre ledamöter till styrelsevalet på fullmäktigemötet den 22 april.


Valberedningens förslag av styrelseledamöter för fyra år:

Remy Nilson –omval.
Mats Norberg – omval.
Hanna Norring – nyval.

Val av ordförande för ett år:

Valberedningen föreslår Marjaana Alaviuhkola.

Motförslag

Eventuella motförslag skall vara Valberedningens ordförande tillhanda senast 15 dagar innan fullmäktigemötet per mail:

jan.r.larsson@agria.se

Motförslag skall av Valberedningens ordförande senast 10 dagar före fullmäktigemötet sändas ut till medlemmarna.

Valberedningens förslag presenteras nedan.