Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Hallå där Linda Höijer…

…chef på avdelningen för hästvälfärd. Från och med i år har ni möjlighet att använda Detention barn, eller övervakningsstall, vid svenska tävlingsdagar. Vad är syftet med den nya regeln?


– Syftet är kort sagt att vi har möjlighet att öka kontrollen av såväl hästar som utrustning. Vi kan dels kontrollera att ingen utomstående gör något mot de hästar som är uppstallade i övervakningsstallet i syfte att säkerställa hästarnas säkerhet. Dessutom kan vi kontrollera att ingen, varken tränare eller utomstående, får möjlighet att tillföra hästen något preparat eller annat som kan påverka hästens prestation på banan.

Hur länge ska de stå i övervakningsstallet?
– Vi har enligt reglementet rätt att bevaka hästarna i övervakningsstallet från och med den tidpunkt vi önskar, exempelvis 24 timmar före start. Men vi kommer även att använda oss av en "light-version" där hästarna ska finnas på plats i övervakningsstallet senast två timmar före start.

Det här kommer ju att innebära en ganska stor förändring för de tränare som har hästar i övervakningsstallet. Hur ställer sig de aktiva till införandet?
– Vi har kommunicerat detta med flertalet tränare för att få in synpunkter och de flesta är positiva till införande av denna typ av övervakning.

Kommer det här att medföra ökade kostnader för banorna och de aktiva?
– Nja, Svensk Travsport kommer att stå för de ökade resurser som kommer att behövas gällande själva bevakningen. Men det är klart att det kan bli en ökad kostnad för tränarna när det gäller att ta in extra personal. Vi har dock pratat med flertalet tränare och det känns som att de flesta har förståelse för detta. Vi har även informerat Tränarföreningens styrelse som är positiva till införandet av övervakningstall.

Kommer ni bara att bevaka hästarna i storloppen?
– Nej, absolut inte. Självklart kommer övervakningsstall att införas vid till exempel Elitloppet, Hugo Åbergs Memorial och Åby Stora Pris, där vi redan nu stämt av med banorna gällande kontroll- och bevakningspersonal och liknande. Men vi har även planerat in flertalet banor och "mindre" tävlingsdagar där vi kommer att köra med bevakningstall, men då handlar det om "light-versionen" i första hand.

Hur vet man om ens häst ska stå i övervakningsstall under en tävlingsdag?
– Inför storloppen kommer vi, tillsammans med banorna, att informera före tävlingsdagen och vid startanmälan. Informationen kommer även att finnas tillgänglig på engelska, franska, finska och italienska och sändas till deltagarna i aktuellt lopp i god tid före tävlingsdagen. I de fall övervakningsstall tillämpas enligt "light-versionen" informeras tränaren vid ankomst till banan.
2020 blir lite av ett test-år för att se hur vi sedan kan utveckla och eventuellt förbättra delarna kring övervakningen. Det är självklart oerhört viktigt från vår sida att kommunicera ut informationen och att även banorna får tydliga instruktioner för att kunna informera sina aktiva.

Personal från Hästvälfördsavdelningen kommer att finnas på plats vid samtliga tävlingsdagar då bevakningen äger rum. Har man frågor redan nu så är man välkommen att kontakta Steen M Eidsmo Johansen som är ansvarig för utredning och säkerhet här på Svensk Travsport. Han nås på 070-5272194 eller Steen.Eidsmo-Johansen@travsport.se.

Therese Bornfalk Berglund
therese.berglund@travsport.se

Publicerad den 31 januari 2020. kundtjanst@travsport.se