Foto: Svensk Travsport

Så vill vi utveckla travsporten i Europa

Kommande helg riktas intresset mot Vincennes i Paris och fantastiska tävlingar med hundraårsjubilerande Prix d´Amérique som höjdpunkt. Traditionellt samlas även Europas travländer för det årliga mötet i den europeiska travunionens (UET) Generalförsamling.


Vår ordförande Marjaana Alaviuhkola har nu varit UET-ordförande i ett år och det ger Sverige en möjlighet att leda inriktningen och samarbetet mellan medlemsländerna. Till sin hjälp i UET-styrelsen hon även vår vice VD Ulf Hörnberg.

Vi har identifierat fyra fokusområden för den europeiska travsporten att jobba med:

1) Finansiering

Prioriterat är förstås finansieringen av travet genom intäkter från spel. Vi känner alla till att villkoren för vår egen finansiering genom marknadsavgift fortsatt utreds av staten och frågan är lika brännande i många andra länder. Digitaliseringen av spel gör att vi nu har en helt ny utmaning framför oss och UET har här arbetat på två fronter.

För det första arbetar vi på EU-nivå för att informera och påverka om vårt rättfärdiga krav att spelbolag som erbjuder spel på travet ska betala en avgift till arrangören. Utgångspunkten i kommunikationen är att vår sport är en styrka, en möjlighet och tillgång för Europa. Europas hästnäring räknar 7 miljoner hästar, omsätter 100 miljarder euro och genererar 800 000 jobb. Spelet på hästar ligger på 30 miljarder euro.

En målbild är att intäkterna till vår sport växer (bl a genom att det internationella travspelet och mediabevakningen av travsporten ökar). Steg ett på den vägen är en fungerande sportdatahantering. På Generalförsamlingen kommer vi presentera en pilot på hur data mellan travförbunden effektivt kan delas.

2) Hästvälfärd och antidopning

Den svenska travsporten har i många år varit ledande i hästvälfärdsarbetet och som många säkert minns agerade vår ordförande mycket starkt på en extrem drivning i ett italienskt lopp som var synnerligen långt från vad vår överenskommelse inom UET tillåter. En nödvändig etisk och moralisk debatt om drivning såväl i UET som här hemma har vitaliserat frågan och vi föreslår nu ytterligare skärpning för Generalförsamlingen att ta ställning till.

3) Harmonisering av regler

Visionen måste vara att traveuropa ska arbeta mot ett gemensamt reglemente. Jag inser att det finns stora kulturella skillnader mellan travländerna och att vägen dit är lång, men små steg i rätt riktning tas. Syftet är förstås att en trovärdig, tydlig och enad europeisk travsport har helt andra förutsättningar att utvecklas, locka publik, hästägare, aktiva och etablera internationella spel.

4) Rekrytering, ungdom och utbildning

Det här är områden som UET historiskt inte haft på sin agenda. Det vill vi ändra på eftersom det är kritiska framgångsfaktorer för framtiden. Alla travländer slåss mot samma problem med minskat antal aktiva, ägare och hästar. Vi tror att UET kan spela en aktiv roll för att göra vår sport relevant för kommande generationer och ser gärna att det arbetet startar nu.

/Maria

Publicerad den 23 januari 2020. kundtjanst@travsport.se