Ny djurhälsoförordning 2021

Den 21 april 2021 träder den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) i kraft i hela EU. Just nu pågår därför arbetet hos Jordbruksverket med att anpassa de nationella föreskrifterna, samt att de tar fram underlag för revidering av svenska lagar och förordningar.


För att på bästa sätt samordna hästnäringens synpunkter samt utreda och bevaka arbetet med AHL har HNS i samverkan med LRF Häst tillsatt ett projekt under 2020. Leder projektet gör Anna Lundbergsom till sin hjälp har en referensgrupp med företrädare för organisationerna i Hästnäringens Representationsråd och LRF Hästs Hästdelegation.

Läs mer nedan.