Beslut från överdomstolen

Överdomstolens beslut gällande incidenten på Örebrotravet den 2 maj avseende Alessandro Gocciadoros och Marco Pedrazzinis ansvar.


Överdomstolen har i dag offentliggjort sitt domslut efter att Alessandro Gocciadoro överklagat Svensk Travsports beslut om påföljder för incidenten.

Svensk Travsport genomförde en utredning efter händelsen den 2 maj då hästen Zarina Bi under värmning utsattes för hårda slag. Det rörde sig om opåkallat och oprovocerat våld mot hästen, vilket fick stor uppmärksamhet av såväl travsporten som allmänheten i Sverige. Det är strikt förbjudet enligt reglementet och ligger mycket långt ifrån travsportens värdegrund och uppförandekod.

Svensk Travsport beslutade att döma skötaren Marco Pedrazzini för brott mot §38 i tävlingsreglementet (olämpligt uppträdande). Han tilldelades 18 månaders körförbud samt beträdandeförbud (vilket gäller på svenska banor) under lika lång tid. Utöver det tilldelades han 20 000 kr i böter. Marco Pedrazzini har inte överklagat domen.

Svensk Travsport beslutade att döma ansvarig tränare Alessandro Gocciadoro för brott mot § 31 i tävlingsreglementet (tränaransvar) samt § 70 (skadande av travsportens anseende), till 6 månaders körförbud och 1 månads anmälningsförbud. Utöver detta beslutade Svensk Travsport att återkalla godkännandet för den svenska filial som Alessandro Gocciadoro bedrivit i år från den 24 april, ett beslut som kvarstår.

Överdomstolen har prövat överklagandet och meddelade den 16 juni 2020 att Gocciadoro inte ska dömas för brott mot 31 § tävlingsreglementet och inte ska dömas för överträdelse av 70 § tävlingsreglementet.

– Vi respekterar givetvis överdomstolens beslut och hur de tolkar reglementet, säger Maria Croon. De gör bedömningen att tränarens ansvar inte är strikt avseende § 31 med nuvarande skrivelse, ”Tränaren ansvarar för att körsven/ryttare är lämplig att värma eller tävla med den aktuella hästen”. Med den tolkningen betyder det att Marco Pedrazzini är den enda som kan utdömas straff för händelsen. Vi ansåg utifrån reglementet att det är ett strikt ansvar hos tränaren, gällande vem som värmer hästen.

– Den svenska travsporten vilar tungt på hästvälfärd och hästen i centrum. Vi gjorde en samlad bedömning av samtliga ärenden där stall Gocciadoro varit inblandad och vi vet genom en fristående medieanalys (innefattande sociala medier) att travsportens förtroende och trovärdighet har skadats genom händelsen. Vi bedömde utifrån detta att vi kunde döma i enlighet med § 70. ”Den som genom uppträdande eller verksamhet med anknytning till travsporten skadar eller antas skada travsportens anseende hos allmänheten, kan för bestämd tid eller alltid förbjudas deltaga i travtävlingar (kör-/ridförbud) och/eller ges tillträdesförbud till viss travbana eller samtliga travbanor, även om vederbörande eljest ej är underställd detta reglemente”.

– Överdomstolens uppgift är att tolka och besluta i enlighet med gällande reglemente, det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Men, mot bakgrund till att de tolkat reglementet på ett annat sätt än vi gjort, finns det anledning att se över vissa paragrafer. Reglementet är ett levande regelverk och behöver ständigt synas och uppdateras för att säkerställa att travsporten har allmänhetens förtroende och hästens välbefinnande i centrum, avslutar Maria Croon om Överdomstolens beslut.

Beslutet i sin helhet går att läsa nedan.