Fortsatt utredning angående Propulsion

Utredningen angående Propulsion fortgår och det är för tidigt att fastslå vad utfallet kommer att bli i alla delar. Tills vidare har Svensk Travsport dock beslutat om startförbud för Propulsion.


Svensk Travsport får också många frågor avseende Propulsions avelsverksamhet och därvidlag har Propulsion fortfarande ett gällande betäckningsbevis, utifrån tidigare genomförd avelsvärdering. En ny avelsvärdering kan, enligt 25 kap. 6 § Registreringsreglementet, bli aktuell när utredningen är klar. Detta innebär att redan födda avkommor samt de betäckningar som görs i år inte kommer att påverkas, oavsett slutligt beslut i ärendet.

Svensk Travsport kommer också inleda en intern utredning för att genomlysa förbundets process och hantering. Den kommer ledas av en extern oberoende part.

Publicerad den 4 juni 2020. kundtjanst@travsport.se