Pegasus lägesrapport maj – bana för bana

Fortsatt bra utveckling för antalet licensinnehavare, hästägare och hästar men enorm nedgång för ponny- och banpubliksiffrorna i spåren av Covid-19. Antal elever i travskolorna är dock fler än någonsin. Så har det sett ut för 2020 års rekryteringsarbete Pegasus fram till maj.


Vi har hittills kört 111 färre lopp än ifjol vilket förstås sänker siffrorna för antalet starter och segrar jämfört med 2019. Men trots det minskade tävlingsutbudet har fler svenska licensinnehavare, svensktränade hästar och hästägare hunnit prova tävlingsbanan jämfört med samma period förra året, vilket är glädjande.

Sedan 12 mars är alla publikplatser stängda på grund av Covid-19. Förödande för banpubliksiffrorna. Räknat på hela perioden januari till maj är nedgången i banpublik minus 74 procent. Samtidigt slås många tv-tittarrekord, och fler människor än någonsin har spelat på hästar i vår.

Ponnytravet hann komma igång med några enstaka tävlingsdagar på våren men sedan 29 mars har alla ponnytävlingar varit inställda. I mitten av juni öppnar ponnytravet igen och förhoppningsvis kan alla tävlingssugna ponnykuskar hinna tävla mycket i sommar och höst.

Pandemin har även påverkat startlistorna i Sverige i hög grad eftersom vi haft ett ganska stort tillflöde av utländska gästhästar de senaste månaderna. Det har gjort att banor som normala vårar inte fyller loppen, i år haft betydligt längre startlistor. I nordligaste Sverige har det istället varit tunnare då de finska coronarestriktionerna gjort det i praktiken omöjligt för finska tränare att resa över gränsen.

Coronapandemin är långt ifrån över, men samhället och därmed travsporten börjar ändå i små steg närma sig normalläget. Att travet kan fortsätta i rätt riktning är dock vårt eget ansvar och vi måste förmodligen leva med undantagsregler i många månader ytterligare.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Publik på den egna banans travtävlingar.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat.
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.

Pegasus lägesrapport för maj finns att hämta här nedanför.