Beslut gällande incidenten på Örebrotravet 2 maj

Svensk Travsport har idag beslutat om påföljder efter händelserna kring hästen Zarina Bi på Örebrotravet den 2 maj. Agerandet mot hästen har medfört bestraffningar mot både skötaren Marco Pedrazzini och ansvarig tränare Alessandro Gocciadoro.


– Den svenska travsporten vilar tungt på hästvälfärd och hästen i centrum. De senaste dagarna har vi associerats med bilder och agerande som ligger mycket långt ifrån vår värdegrund och travsporten har tagit stor skada av det som skett. Det som har inträffat är helt oacceptabelt och hör inte hemma i vår sport, säger Maria Croon, VD Svensk Travsport.

Svensk Travsport har genomfört en utredning efter händelsen den 2 maj då hästen Zarina Bi under värmning utsattes för hårda slag. Det rörde sig om opåkallat och oprovocerat våld mot hästen, vilket har chockat hela trav-Sverige. Hästen bedömdes av måldomarnämnd och tjänstgörande banveterinär att inte vara i tävlingsmässigt skick och tilläts därför inte starta i loppet. Banveterinären har anmält händelsen till Länsstyrelsen då brott mot djurskyddslagen antas ha begåtts.

Svensk Travsport har beslutat att döma skötaren Marco Pedrazzini för brott mot §38 i tävlingsreglementet, olämpligt uppträdande. Han tilldelas 18 månaders körförbud samt beträdandeförbud (vilket gäller på svenska banor) under lika lång tid. Utöver det tilldelas han 20 000 kr i böter.

Det är Alessandro Gocciadoros ansvar som tränare att säkerställa att den som ges i uppdrag att värma hästen inför ett lopp också är lämplig. Utifrån det som skedde kan Svensk Travsport konstatera att så inte var fallet med Marco Pedrazzini. Alessandro Gocciadoros ansvar förstärks också av att Marco Pedrazzini inte innehar en giltig licens. Alessandro Gocciadoro döms därför till att ha brustit i sitt tränaransvar enligt §31 i tävlingsreglementet.

Svensk Travsport konstaterar även att travsportens verksamhet och anseende hos allmänheten tagit stor skada av Alessandro Gocciadoros agerande i travsporten som kulminerande med händelsen på Örebrotravet. Därför döms Alessandro Gocciadoro enligt §70 i tävlingsreglementet.

– Den massmediala spridningen av händelsen på Örebrotravet har varit enorm och kopplingen är stark till Alessandro Gocciadoros stall och verksamhet. Det är inte heller första gången hans namn är inblandat i sammanhang där det blir negativ publicitet och stor uppmärksamhet på situationer som ligger mycket långt ifrån hur Svensk Travsport anser att hästar ska behandlas, säger Maria Croon.

Den sammantagna påföljden för Alessandro Gocciadoro blir 6 månaders körförbud och 1 månads anmälningsförbud. Utöver detta har Svensk Travsport beslutat att återkalla godkännandet för den svenska filial som Alessandro Gocciadoro bedrivit i år från den 24 april.

Avstängningen mot Marco Pedrazzini gäller från och med 2 maj. Domen mot Alessandro Gocciadoro gäller från 5 maj. Eventuell överklagan till Svensk Travsports överdomstol ska inkomma inom 14 dagar. Beslutet om upphörande av den svenska filialen kan inte överklagas då det är kopplat till Svensk Travsports licensbestämmelser och inte tävlingsreglementet.

Kontaktperson:
Maria Croon, VD Svensk Travsport
maria.croon@travsport.se, 070-619 45 32