Beslut gällande överklagan till överdomstolen

Svenskt Travsports överdomstol har idag beslutat om inhibition gällande Svensk Travsports beslut om anmälnings- och körförbud för Allesandro Gocciadoro.


Läs hela beslutet nedan.