Momsen på prispengar förändras från och med 1 april

Svensk Travsport och Svensk Galopp har tillsammans med Skatteverket under en längre tid diskuterat tillämpningen av den så kallade Baštová-domen som slog fast att prispengar, som är beroende av hästens placering, inte är momspliktiga. Efter dom i Högsta Förvaltningsdomstolen har det fastslagits att det bara är på den garanterade delen av prispengarna, (500 kr) som ses som momspliktig omsättning. Detta börjar då tillämpas på tävlingar från och med 1 april.


Det kommer således enbart utgå moms på den garanterande delen av prispengarna, för närvarande 500 kr, under förutsättning att hästägaren är en så kallad beskattningsbar person och därmed momsregistrerad i Sverige.  Ingen moms utgår på prispengar som betalas utöver den garanterade delen. Detta börjar gälla för tävlingarna i april och det kommer att synas på avräkningen som kommer i början på maj.

Grunden till förändringen är domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 17 december 2019 (HFD 2019 ref. 68). Utifrån domen har också Skatteverket slagit fast att deras tidigare ställningstagande ”Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt” (2017-07-12, dnr 202 294278-17/111) kommer att tillämpas från och med den 1 april 2020.

Dessutom har Skatteverket slagit fast att deras tidigare ställningstagande ”Startpeng till alla i tävlingssammanhang” inte ska tillämpas:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/382863.html?date=2020-03-18.

Frågor och svar:

Vad innebär detta för mig som hästägare?
Är du momsregistrerad och anmält ditt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport så kommer det bara betalas ut moms (25%) på den garanterade ersättningen, 500 kr, det vill säga 125 kr. På överskjutande prispengar utgår det ingen moms. På prispengar till och med tävlingarna 31/3 som du erhåller i april utgår det moms på samtliga prispengar. Från och med avräkningen i maj (avser aprils tävlingar) utgår det moms enbart på den garanterade prispengen.

Behöver jag som hästägare eller tränare göra något?
Du ska se till att du är momsregistrerad och att detta meddelats till Svensk Travsport. I övrigt kommer du att se på den avräkning som du får varje månad att moms endast utgår på 500 kr, men inte överstigande prispengar.

Vad händer med avdragsrätten för moms när bara 500 kr av prispengarna blir momspliktiga?
Skatteverket har på direkt fråga från branschen uppgett att avdragsrätten för moms inte påverkas av den nya ordningen.

Information från Svensk Travsport

Publicerad den 31 mars 2020. kundtjanst@travsport.se