Foto: Svensk Travsport

Nu inleder travsporten en kraftfull satsning på bredd och ungdom

Banpublik, hästägare, bredd och ungdom. Travsporten har i Pegasus-dokumentet pekat ut fyra utvecklingsområden och de närmaste två åren sätter Svensk Travsport och banorna särskild kraft vid bredd- och ungdomsfrågorna.


Sportkontoret och 33 travbanor jobbar nu med en lång rad aktiviteter som är ett resultat av vår gemensamma verksamhetsplanering. Det är första gången det sker med sådant tydligt fokus och vi kan förvänta oss en mer handlingskraftig och samverkande travsport 2020.

Det har varit verkligen inspirerande att ta del av planerna som vi kommer att följa upp med stort intresse. Det finns förstås inte utrymme att redovisa mer än några smakprov i detta VD-ord, men låt mig exemplifiera om vad som är på gång, vad banorna kommer att göra (skulle som sagt kunna ägna flera sidor åt detta då det är så mycket som görs på varje banan men ett axplock):

  • Sundbyholms fortsatta satsning på miljö och hållbarhetsarbete
  • Årjäng där alla aktiviteter på ett konkret sätt strävar mot visionen ”Sveriges vackraste bana”
  • Gävle som precis som många gör en gedigen satsning på utbildning och ungdom och får med sig de lokala företagarna på satsningen på travskolan
  • Hoting som under travveckan verkligen sammanfattar det travsporten är och ska står för det vill säga att hästar och människor möts och mår bra tillsammans
  • Tingsryd som funderar på hur milebanan och dess unicitet kan nyttjas mer
  • Visbytravet som satsar extra på värdskapet och arenaupplevelsen under travdagarna
  • Solvalla som bland annat rekryterar via lunchtravet och höjer ambitionen överlag när det gäller Elitloppet.

Hästägarnas och publikens kundresa

Det är avgörande för oss att bygga en modern och attraktiv travsport med tillväxt. Då krävs ett starkt kundfokus, att vi utvecklar kundresan. Målet är att öka antalet aktiva och delaktiga i travsporten.

Men var börjar egentligen kedjan som leder fram till ett hästköp eller ett besök på banan? I den massiva utbildningsinsats som pågått i samarbete med Handelshögskolan i flera år diskuterade vi senast tillsammans med banorna travsportens erbjudande, värdekedjor, tillgänglighet och kommunikation.

Vi behöver lyfta de dimensioner när det gäller upplevelsen av travsporten och ett besök på en bana som handlar om vi-känsla, identitet. Det vill säga allt det som gör ett besök på en travtävling minnesvärt.

Det ligger på Svensk Travsport att leda, organisera och utveckla travsporten. Samtidigt har vi ett serviceuppdrag där vi ska förbättra och förenkla den del av värdekedjan som specifikt är vårt ansvar. Förenklat knyts Svensk Travsports uppgifter väldigt mycket till hästens livscykel. Att leverera bra kostnadseffektiv service från avel, fölregistrering, uppfödning, ägarskiften, licenser, tävlingsplanering, anmälningssystem, tränardebitering och utbetalning av prismedel med mera ligger på oss.

Riksdagen om hästnäringen - kommande förtroenderåd

Igår debatterade riksdagens kulturutskott spelpolitiken. Ledamöterna lade stor vikt vid hästnäringens betydelse och behovet att skapa en långsiktigt hållbar lösning för vår finansiering. Riksdagen gjorde ett så kallat tillkännagivande till regeringen att pågående Spelmarknadsutredning snarast och senast 31 oktober bör komma med sitt förslag. En bra markering.

På torsdag och fredag nästa vecka samlas travsporten traditionellt i förtroenderådet med en diger agenda. Organisationsutredningen har jobbat intensivt den senaste månaden och vi har träffat alla travsällskap och basorganisationer i mindre grupperingar. Samtalen har varit öppenhjärtiga om hur vi bäst ska organisera oss. De två olika alternativ som förtroenderådet pekat ut blir huvudpunkten på mötet med genomgång och diskussioner. Processen tar sedan ett nytt steg mot fullmäktigemötet den 22 april.

/Maria

Publicerad den 5 mars 2020. kundtjanst@travsport.se