Pegasus lägesrapport för februari - bana för bana

Färre körda lopp i vinter ger lägre siffror för antal startande, men travskolorna lockar fler elever och startlistorna har varit bättre fyllda än ifjol. Här kan du se hur det gått för varje bana under januari och februari, och numera innehåller rapporten även jämförelsesiffror från fjolåret.


Pegasus lägesrapport visar siffror för perioden januari-februari. Det är alltid vanskligt att analysera statistik så här tidigt på året, eftersom tävlingsunderlaget är litet. Men vi kan i alla fall notera att det varit bra tryck i landets travskolor under vintern, och många elever har redan hunnit med tre lektioner vilket krävs för räknas i vår statistik.

Vi har minskat antalet lopp under vinterperioden med ungefär sju procent vilket förstås påverkar antalet starter. De lopp som körts har dock varit mer välfyllda jämfört med förra vintern, vilket även beror på förhållandevis gynnsamt vinterväder.

I rapporten ser du siffror för varje bana/banregion.

 • Licensinnehavare i banregionen som startat.
 • Licensinnehavare i banregionen som debuterat eller återkommit efter lång frånvaro.
 • Ponnykuskar (alla åldrar) i banregionen som startat.
 • Ponnykuskar (8-15 år) i banregionen som debuterat.
 • Publik på den egna banans travtävlingar.
 • Publik på utvalda stordagar, inklusive betalande publik.
 • Banregionens hästars starter (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Antal unika hästar i regionen som startat (räknat på den banregion där hästen är uppstallad).
 • Banregionens hästägares starter (räknat på den banregion där hästägarföreträdaren är skriven).
 • Antal hästägarföreträdare i banregionen som startat.
 • Hemmatränarnas segrar i vanliga lopp och i STL.
 • Hur välfyllda har startlistorna varit?
 • Elever i travskola som gått minst tre lektioner.

Pegasus lägesrapport för februari finns att hämta här nedanför.

Per Wetterholm