Rapport från måldomarkonferensen

Förra veckan avhölls en endagars måldomarkonferens med väldigt god uppslutning.


- Vi tittade och diskuterade ett antal filmer, varav cirka hälften avsåg bedömning av drivning. Till exempel trycktes på de hårdare regler som gäller sedan nyår avseende att kusken SKA bestraffas om handen är ovanför axelhöjd vid drivning och oavsett drivningssätt ska hästen alltid få tid att svara på varje drivning, säger Göran Wahlman på Svensk Travsport.

Ett antal frågeställningar, både anmälda från Svensk Travsport och inskickade, var också uppe till diskussion:

  • Halvspårskörning – kusken har max cirka 50 meter på sig att bestämma om spårbyte ska ske eller ej. Väntar han/hon längre ska bestraffning utdömas.
  • Rätt till plats vid spårbyte – om ett ekipage går ut eller in i en lucka ska det vara en säkerhetsmarginal på cirka 50 cm både framför och bakom ekipaget, annars är det snäv körning.
  • Oregerlig häst som orsakar omstart i autostart – om kusken väljer själv att stryka den oregerliga hästen OCH måldomarnämnden också bedömer hästen som oregerlig ska ingen bestraffning utdömas.
  • Linjestart – ekipage som ”tjuvar” och därmed orsakar omstart ska dömas enligt kod 101 ”för tidig över startlinjen”.
  • Kört utanför bangränsen – den som kör på, eller utanför, fler än 3 pinnar ska bestraffas. Om ekipaget skaffar sig en resultatpåverkande fördel genom att passera ett ekipage där plats inte finns ska ekipaget diskvalificeras.
  • Kort bilprovstart innan lopp för orutinerade hästar – bilen ska vara uppställd cirka 500 meter från mål och provstarten ska köras cirka 3.30 minuter före start.
  • Resultatlista – innan den klarmarkeras ska minst två i nämnden kontrollera att den är korrekt. Efter klarmarkering får den inte ändras, även om det i efterhand upptäcks felaktighet.

Publicerad måndag 16 mars 2020. kundtjanst@travsport.se