Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag

Riksdagen vill skynda på spelutredningens förslag om hästnäringens finansiering

Kulturutskottet i riksdagen vill att regeringen skyndar på Spelmarknadsutredningens förslag om hästnäringens finansiering. Där utreds bland annat frågan om en marknadsavgift ska införas, det vill säga att alla spelbolag som arrangerar spel på travtävlingar betalar en fastställd avgift på bruttospelet.


Det konstateras att de regler som gäller på spelmarknaden har förändrats och det skapar en ny situation för bland annat hästnäringen. Spelmarknadsutredningen har fått i uppdrag att bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter omregleringen och ska lämna sina förslag senast den 31 oktober 2020. Kulturutskottet anser att utredningen bör lämna sina förslag snarast, men senast under hösten 2020. Kulturutskottet vill att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Beslut om att utreda och förändra spelmarknaden togs 2014 och förra året infördes en licensmarknad utan att hästsportens finansiering fått en långsiktigt fungerande lösning. Att riksdagen beslutar om ett tillkännandegivande visar på att frågan är viktig och kan delvis ses i ljuset av att utredningen dessutom ansökt om sex månaders förlängning. Ett tillkännogivande i riksdagen behöver inte följas, men sätter i någon mån press på regeringen att utredningen lämnas enligt dirikitiven.

Publicerad den 4 mars 2020. kundtjanst@travsport.se