Stiernhööksgymnasiet första kvalitetsmärkta hästgymnasium

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik blir den första skolan att bli Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Certifieringen bygger på krav kopplade till utbildningsverksamheten inom hästutbildning samt kraven för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.


– Vi har arbetat länge med den här certifieringen med syftet höja kvaliteten i utbildningarna och därigenom också bidra till att utveckla branschen. En skola som blir kvalitetsmärkt har klarat krav kopplade till utbildningen i form av till exempel legitimerade lärare, praktisk undervisningstid och arbete med det lokala programrådet. Dessutom uppfyller de kraven för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet, vilket innebär att revisorn även bedömt djurhållningen, arbetsmiljön samt klimat och miljö, berättar Sara Westholm, kanslichef för Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN).

Stiernhöökgsymnasiet är ett naturbruksgymnasium som erbjuder yrkesutgångarna hästskötare med inriktning ridning, körning och trav. Ridundervisningen samt undervisningen inom körning bedrivs vid skolan, medan undervisningen i trav genomförs på travbanan i Rättvik. Skolan har ett aktivt lokalt programråd och ett gott samarbete med många apl-platser runt om i hela landet.

– Vi är väldigt stolta över att vi har fått den här kvalitetsmärkningen! Den är en bekräftelse på att utbildningen håller hög kvalitet. Ett gott samarbete med näringen är avgörande för att skolan ska ge eleverna det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den här kvalitetsmärkningen ger ett betydande mervärde för hästutbildningen på skolan, säger Lotta Persson, biträdande rektor för Naturbruksprogrammet på Stiernhööksgymnasiet.

Läs mer nedan.

Pressinfo från Hästnäringens Yrkesnämnd