Svensk Travsports föreningsstämma flyttas fram

Men hänvisning till den rådande situationen och utvecklingen kring Coronaviruset covid-19 har Svensk Travsports styrelse beslutat att flytta fram datumet för årets fullmäktigemöte.


Mötet den 22 april ställs in och nytt datum blir onsdagen den 24 juni med start klockan 10.00. Mötet hålls på Solvalla, Stockholm.

Med den osäkerhet som finns kring restriktioner beroende på sjukdomsläget kommer det inte att hållas något program utöver själva fullmäktigemötet detta år. Det kommer inte heller att hållas någon årsmiddag i anslutning till mötet.

Styrelsen rekommenderar samtidigt sällskapen och andra medlemsorganisationer att skjuta upp sina årsstämmor/fullmäktigemöten där mötena nu ska/kan hållas senast den 30 juni.

Publicerad tisdag 17 mars 2020. kundtjanst@travsport.se