Svenska Travligan och V75 följs av över 500 000 tv-tittare

Tittarsiffror från TV4, TV12 och Sportkanalen för 2019 visar att tävlingarna i Svenska Travligan (STL) och V75 har en total räckvidd på över 500 000 tittare.


Med räckvidd menas antal tittare som sett minst tre minuter av programmen. Sett till genomsnittligt tittande under hela programtiden ligger lördagens tv-publik på drygt 375 000. Det är en rejäl ökning på över 140 000 tittare jämfört med det tv-koncept som rådde före förändringen av starttiden till 16:20 på lördagar 2014.

Även tittarstatistiken för V86 Direkt, Grand Slam 75 och Vinnare V64 visar på en positiv utveckling.

- Trav i tv har varit en framgångsrik strategi för oss sedan 1970-talet. Att exponera våra bästa hästar och aktiva i Svenska Travligan för en halv miljon tittare varje lördag är oerhört värdefullt och det är glädjande att intresset att följa oss ökat så mycket. Det är viktigt att vi intar en stark position i den digitala världen och den vägen skapar förutsättningar för en väg in i travet, säger Svensk Travsports VD Maria Croon.

I bilagan nedan visas tittarsiffror för åren 2014, 2018 och 2019. Siffrorna är ett snitt för alla program i respektive genre som självklart varierar under året.