Foto: Lena Emmoth, TR Bild

Viktig ny studie om körspö i travlopp

För Svensk Travsport är hästvälfärden alltid i centrum. Travet innebär att vi tävlar med djur och med det följer ett stort ansvar. Frågan om körspö och dess användning är central och där är Sverige världsledande i både regelverk och efterlevnad. Idag redovisas en ny studie som i detalj har undersökt hur en häst reagerar prestationsmässigt på körspöt.


Med hjälp av filmade lopp och positionsdata har Mirielle Melani Johansson, student vid Sveriges lantbruksuniversitet, gjort en studie för att söka svaret på om en travhäst springer fortare efter spödrivning. Resultaten visar bland annat att körspöt som används rätt, det vill säga ett fåtal gånger, får hästar att springa snabbare. Men där fler maningar med körspö delades ut så avstannade hastigheten.

– Från Svensk Travsports sida välkomnar vi all ny kunskap vi kan få. Ingen liknande studie på travhästar är gjord sen tidigare och arbetet har varit väldigt intressant att följa. Vi har nu ett första resultat som både kan användas i Svensk Travsports utvecklingsarbete, och ligga till grund för fler undersökningar.  Ny kunskap kan hjälpa oss att utveckla utbildningen av aktiva och måldomare och att utforma nya regelverk, rutiner och även tekniska hjälpmedel, säger Agneta Sandberg, djurskyddsspecialist på Svensk Travsport, som varit biträdande handledare för studien.

Idag redovisades studien på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.  De lopp som analyserats är 16 svenska autostartlopp över medeldistans som kördes för varmblod som tjänat 100 000 – 500 000 kronor. Loppen kördes i samband med att Svensk Travsport arrangerade STL-tävlingar.

– Studien genomfördes som en retrospektiv analys av videoinspelade travlopp, där maningar med körspö detekterades och jämfördes med hastighetsförändringar som kunde avläsas ur positionsdata. Resultatet visade bland annat att hästarna som mottog minst antal körspömaningar ökade hastigheten efter, medan hästarna som mottog fler antal istället reducerade hastigheten säger Mirielle Melani Johansson.

Syftet med denna studie var att analysera vilken effekt som maningar med körspö inom travsporten egentligen har på hastigheten, samt om dagens tävlingsreglemente efterlevs.

– Studien ger oss insikt i hur komplext och svårt det är att upprätthålla ett regelverk. Vi behöver ta till oss den här studien och se hur vi kan utveckla våra möjligheter att komma åt regelbrott. Det kan handla om att förtydliga vissa delar av tävlingsreglementet och förbättra måldomarnas möjligheter för bedömning vilket skulle kunna ge mer konsekventa beslut vid otillåten användning av körspöt, säger Jonny Staf, domarbas på Svensk Travsport.

 Studien är ett examensarbete i veterinärmedicin och hela studien kommer att kunna läsas här inom några veckor: https://stud.epsilon.slu.se

Information från Svensk Travsport

Publicerad fredag 20 mars 2020. kundtjanst@travsport.se