Foto: Maria Holmén, TR Bild

Det nya licenssystemet fortsätter

Vid årsskiftet infördes ett nytt licenssystem för tränare, kuskar och ryttare. Målet var att skapa ett system som skulle göra det enklare för både kuskar, ryttare och tränare. Under hösten har licenssystemet utvärderats och igår fattade styrelsen beslut om att fortsätta använda det nya systemet.


Det nya licenssystemet kan kort sammanfattas så här.

  1. Det har blivit lättare för B-tränare att träna hästar som ägs av andra.
  2. Kusklicenserna är inte längre kopplade till anställningsförhållande (lärling/amatör) utan baseras nu helt på kuskens erfarenhet och/eller ålder, alltså hur många lopp kusken kört eller hur gammal man är.

- 2020 är första gången på väldigt länge antalet svenska licensinnehavare ökar jämfört med fjolåret. Detta beror naturligtvis inte bara på det nya licenssystemet, men det är ändå en indikation på att systemet fungerar, säger Svensk Travsports sportchef Petter Johansson.

Under hösten har det nya systemet utvärderats. Vad har kommit fram där?

- Dels har vi tittat på statistiken, dels har vi gjort djupintervjuer med några aktiva och dessutom har vi kollat med banornas sportchefer om vilka reaktioner de fått under året. Överlag är de flesta positiva men som vid alla förändringar finns det vissa som inte gillar det. Sportcheferna har identifierat några saker som inte blev perfekt första året, till exempel vilka typer av kuskar som fått köra mer och mindre i de så kallade K-loppen. En effekt har varit att de minst erfarna kuskarna kanske fått köra något lopp för lite i år. Men sådant är bättre att rätta till via propositionerna, inte genom att återigen ändra i själva licenssystemet.

Mer då?

- Några A-tränare saknar möjligheten att kunna erbjuda lärlingslicens till sina anställda, vilket varit en lockande förmån ibland. Men i praktiken kan förstås en tränare numera låta sin personal köra minst lika många lopp som tidigare, även i det nya licenssystemet. Och en annan positiv bieffekt är förstås att ingen längre behöver fundera över om enskilda ”lärlingar” verkligen haft en anställning eller inte, vilket tidigare varit en ständig källa till misstankar och osämja genom åren.

En del kritik, men övervägande positivt, alltså?

- Det får man säga. Tränardelen får i stort sett bara positiva omdömen, och även kuskdelen får godkänt. Med det sagt så kommer vi självklart att fortsätta att följa utvecklingen både vad det gäller statistiken och hur det nya systemet fungerar i praktiken, avslutar Petter Johansson.

 

Publicerad den 20 november 2020. kundtjanst@travsport.se