Glädjande utveckling för antalet licenser och hästar i träning

För första gången på många år kan statistiken visa positiv utveckling för antalet svenska licenser och hästar i svensk träning. – Jag är förstås glad över årets siffror som ändå är en början på ett trendbrott. Samtidigt har vi mycket arbete kvar och det viktigaste nu är att den positiva utvecklingen kan fortsätta över längre tid, säger Svensk Travsports sportchef Petter Johansson.


Svensk Travsport har under tjugo års tid haft 15 april och 15 oktober som mätpunkter för antalet svenska licenser och antalet hästar i svensk träning. Det är ett välkänt och tufft faktum att travsportens två- och fyrbenta aktiva minskat i antal sedan toppåren på 1990-talet. Att försöka bromsa den trenden, och sedan vända den uppåt, är ett av sportens viktigaste gemensamma mål. Siktet har varit inställt på vändning år 2025 så därför är årets siffror oväntat positiva för många.

– Vi såg de positiva tecknen i statistiken redan i våras, men valde då att avvakta och försöka analysera resultatet. Ett halvår senare ser det fortsatt bra ut på flera håll och då måste vi nog börja förhålla oss till att vi kan börja se ett trendbrott, konstaterar Petter Johansson.

Vilka olika orsaker kan du se till de bättre siffrorna?
– Vi har självklart tittat på detta från flera olika håll. Men att försöka peka ut en enskilt avgörande orsak är nog fel. Att vända en trend är sällan något som går snabbt och har en enstaka given lösning. Istället är det nog så att många delar samverkat inom travsporten under flera år och nu förhoppningsvis börjar få en gemensam effekt. Travskolorna, ponnysporten, banornas rekryteringsarbete, förenklade licensregler, förbättrade villkor för uppfödarna, framgångsrika satsningar på både bredd (som breddloppen) och elit (som premiechansen). Många saker som tillsammans behövs för att gemensamt vända en negativ utveckling till det bättre.

Ekonomisk påverkan?
– Ekonomin är alltid viktig och pokalårens satsningar har säkert varit nyttiga. Men siffrorna visar väl också att kopplingen mellan prispengar och utvecklingen för antalet aktiva kanske inte är lika snabb och direkt som vi ibland vill tro. Långsiktighet är viktigare än enskilda snabba höjningar och sänkningar år från år. Det gäller att vara noggrann i fördelningen av våra resurser.

svenska licenser 15 oktober.jpg

2020 är ju ett speciellt år på många sätt. Kan pandemin haft en påverkan?
– Svårt att säga hur pandemin kommer påverka travsporten på lång sikt. Men den positiva trenden i licenssiffrorna syntes redan i vintras - innan corona hade kommit till Sverige. Visst är det så att pandemin medfört att fler människor följt travsporten som spelare och tv-tittare under en period, men att det redan nu skulle ha hunnit få effekt på antalet häst i träning och licenssiffror är inte rimligt att tro. Vi kan inte heller se att utländska hästägare i år tillfälligt flyttat sina hästar till svensk träning i någon större omfattning. På lång sikt är det förstås avgörande för travsporten att pandemin försvinner, och att samhället så snabbt som möjligt kan återgå till det normala igen.

Vad blir viktigt framöver?
– Att vi inte rusar iväg och tror att enskilda riktade småsatsningar är viktigare än allt annat. Att vända en långsiktig trend är svårt, det kräver tålamod och gemensamma ansträngningar. Vi är inte i mål bara för att siffrorna råkar visa plus ett enskilt år – travsporten har mycket arbete kvar att göra tillsammans, och en hel del saker som kräver att vi blir bättre än vi varit hittills, avslutar Petter Johansson.

Hela statistikbilagan, med bland annat detaljerade siffror för geografiska regioner och olika licenskategorier, kan du hämta här nedanför.