Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Premiechansen för hästar födda 2018

Nu är det klart vilka lopp som ingår i premiechansen för kullen född 2018. Förutom de obligatoriska (Uppfödningslöpningen, Kriteriet, Oaks, Derbyt, Derbystoet och Breeders Crown) ingår även E3 för ston (2 140 m) och StoChampionatet.


Premiechansen bygger på att ett antal hästägare avstår premieloppspremien för sin tvååring, och istället kommer att få prissumman dubblerad om hästen prisplacerar sig i vissa stora unghästfinaler under hästens två-, tre- och fyraåringssäsong. Premiechansen är därmed självfinansierad – ju färre hästar som går premielopp, desto fler lopp ingår i premiechansen.

Intresset för premielopp minskar, intresset för premiechansen ökar

31 oktober var sista chansen att gå premielopp. I år valde ägare till 847 tvååriga varmblod att ta ut premien, att jämföra med 897 i fjolårets tvååringskull. Detta påverkar därmed premiechansen i positiv riktning – kullen född 2018 kan räkna in ”långa E3” för ston i premiechansen, vilket inte 2017-kullen kunde göra.

Dessa lopp ingår i premiechansen för kullen född 2018

Lopp  Prissumma för premiechansare (ca)
Svensk Uppfödningslöpning 2020 2,8 mkr
E3 ston 2 140 m 2021 ca 4,0 mkr
Svenskt Trav-Kriterium 2021 8,0 mkr
Svenskt Trav-Oaks 2021 5,6 mkr
Breeders' Crown 3-åriga ston 2021 3,2 mkr
Breeders' Crown 3-åriga h/v 2021 3,2 mkr
StoChampionatet 2022 4,8 mkr
Svenskt Travderby 2022 8,0 mkr
Derbystoet 2022 4,0 mkr
Breeders' Crown 4-åriga ston 2022 3,2 mkr
Breeders' Crown 4-åriga h/v 2022 3,2 mkr

Världens rikaste storloppsprogram för unghästar?

Premiechansen gör att prissummorna i det svenska storloppsprogrammet för unghästar håller högsta världsklass. I de elva premiechansloppen tävlar premiechansande hästägare om ca 50 miljoner kronor. I de elva största franska unghästloppen är prissumman ungefär hälften. De elva största amerikanska unghästloppen har prissummor på sammanlagt ca 50-55 miljoner kronor, men där betalar ju hästägarna avgifter som är tio gånger högre än i de svenska loppen. Ett faktum som många inte tänker på.

– Fördelarna med att satsa på högklassavel i Sverige och att köpa svenskfödda unghästar väcker allt större internationellt intresse. Utländska hästköpare har nu börjat fatta hur bra det har blivit att köpa svenskt, säger Svensk Travsports avelschef Christina Olsson.

Bilden: Derbyvinnaren Hail Mary och Charlotte Andersson.

Publicerad torsdag 5 november 2020. kundtjanst@travsport.se